Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Politik // EU-parlamentsvalen

EU-parlamentsvalen

Senast uppdaterad 2019-06-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Vid valet till EU-parlamentet 2019 var valdeltagandet i Norrbottens län 50,4 procent. Valdeltagandet har ökat med 42 procent sedan 1999. I riket som helhet har valdeltagandet stigit med 43 procent under samma period till 55,3 procent år 2019. Bland länets kommuner var valdeltagandet högst i Luleå där 55,9 procent röstade. Lägst var valdeltagandet i Haparanda kommun där 35,2 procent av de röstberättigade deltog i valet.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Valdeltagandet vid valet till EU-parlamentet 2019

     

Kommun/Region

Procent röstande

 

Arjeplog

51,0

 

Arvidsjaur

46,4

 

Boden

53,9

 

Gällivare

39,0

 

Haparanda

35,2

 

Jokkmokk

46,6

 

Kalix

42,2

 

Kiruna

42,2

 

Luleå

55,9

 

Pajala

41,3

 

Piteå

55,4

 

Älvsbyn

47,0

 

Överkalix

43,4

 

Övertorneå

40,9

 

Norrbottens län

50,4

 

Riket

55,3

 
     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 2019

     

Parti

Procent av rösterna

Norrbottens län

Riket

Moderaterna

10,6

16,8

Centerpartiet

8,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

2,1

4,1

Kristdemokraterna

6,5

8,6

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

38,0

23,5

Vänsterpartiet

9,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

8,0

11,5

Sverigedemokraterna

14,7

15,3

Feministiskt initiativ

0,7

0,8

Piratpartiet

0,8

0,6

Övriga partier

0,9

1,1

Källa: Valmyndigheten

Valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Kommun/Region

Procent röstande

         

1999

2004

2009

2014

2019

         

Arjeplog

39,0

39,2

38,7

44,0

51,0

         

Arvidsjaur

41,0

39,2

41,6

47,8

46,4

         

Boden

37,0

38,0

43,0

49,2

53,9

         

Gällivare

27,7

25,9

32,5

36,3

39,0

         

Haparanda

26,9

28,4

28,6

33,9

35,2

         

Jokkmokk

32,7

33,7

37,7

46,4

46,6

         

Kalix

35,2

35,2

37,4

44,0

42,2

         

Kiruna

25,9

28,5

32,0

36,9

42,2

         

Luleå

36,9

38,5

44,6

54,1

55,9

         

Pajala

34,0

33,7

33,8

39,8

41,3

         

Piteå

43,0

42,1

46,3

52,0

55,4

         

Älvsbyn

41,1

38,0

36,9

41,7

47,0

         

Överkalix

33,7

33,6

38,1

42,7

43,4

         

Övertorneå

28,9

34,8

34,9

40,3

40,9

         

Norrbottens län

35,5

36,2

40,4

47,3

50,4

         

Riket

38,8

37,9

45,5

51,1

55,3

         
                     

Valresultat vid valen till EU-parlamentet 1999-2019

                     

Parti

Procent av rösterna

Norrbottens län

Riket

1999

2004

2009

2014

2019

1999

2004

2009

2014

2019

Moderaterna

10,2

10,6

10,1

7,1

10,6

20,7

18,3

18,8

13,7

16,8

Centerpartiet

4,8

6,1

3,8

4,6

8,5

6,0

6,3

5,5

6,5

10,8

Liberalerna (fd Folkpartiet)

7,2

3,3

6,6

4,7

2,1

13,9

9,9

13,6

9,9

4,1

Kristdemokraterna

4,3

3,2

3,3

4,4

6,5

7,6

5,7

4,7

5,9

8,6

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

35,3

30,3

39,6

40,7

38,0

26,0

24,6

24,4

24,2

23,5

Vänsterpartiet

31,8

29,1

11,4

10,3

9,3

15,8

12,8

5,7

6,3

6,8

Miljöpartiet de gröna

6,2

3,5

7,0

12,7

8,0

9,5

6,0

11,0

15,4

11,5

Junilistan

-

12,6

6,6

-

-

-

14,5

3,6

-

-

Sverigedemokraterna

-

0,2

1,9

8,1

14,7

-

1,1

3,3

9,7

15,3

Feministiskt initiativ

-

-

1,6

4,6

0,7

-

-

2,2

5,5

0,8

Piratpartiet

-

-

7,8

2,1

0,8

-

-

7,1

2,2

0,6

Övriga partier

0,2

1,2

0,5

0,7

0,9

0,5

1,1

0,2

0,7

1,1

Källa: Valmyndigheten

Utveckling av valdeltagandet vid valen till EU-parlamentet 1999-2019. Index år 1999=100

           

Kommun/Region

Procent röstande

1999

2004

2009

2014

2019

Arjeplog

100

100

99

113

131

Arvidsjaur

100

96

102

116

113

Boden

100

103

116

133

146

Gällivare

100

94

117

131

141

Haparanda

100

106

106

126

131

Jokkmokk

100

103

115

142

143

Kalix

100

100

106

125

120

Kiruna

100

110

124

142

163

Luleå

100

104

121

147

151

Pajala

100

99

99

117

121

Piteå

100

98

108

121

129

Älvsbyn

100

93

90

101

114

Överkalix

100

100

113

127

129

Övertorneå

100

120

121

139

141

Norrbottens län

100

102

114

133

142

Riket

100

98

117

132

143

Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta