Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring

Undersökningen baseras på ett urval av ca 7 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.

PDF
Diagram nuläge

Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus fördelat efter energikälla/energibärare 2022, GWh

               

Region

GWh efter energikälla/energibärare

Olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

31

393

2 648

..

559

3 633

Uppsala län

..

240

654

..

485

1 383

Södermanlands län

175

501

..

230

907

Östergötlands län

391

466

..

169

1 028

Jönköpings län

..

179

575

446

1 215

Kronobergs län

..

105

164

253

535

Kalmar län

249

343

..

596

1 190

Gotlands län

..

115

..

242

428

Blekinge län

192

202

395

Skåne län

140

779

1 928

220

651

3 718

Hallands län

108

624

..

344

1 086

Västra Götalands län

..

555

2 313

..

1 481

4 427

Värmlands län

89

430

418

937

Örebro län

65

437

173

675

Västmanlands län

351

459

156

966

Dalarnas län

206

606

..

410

1 232

Gävleborgs län

209

666

314

1 188

Västernorrlands län

..

85

515

466

1 068

Jämtlands län

121

331

69

521

Västerbottens län

268

611

484

1 363

Norrbottens län

409

447

100

956

Riket

276

5 033

15 026

222

44

8 249

28 851

               

Region

Andelar (procent)

Olja

Fjärr- värme

El exkl hushållsel

Naturgas/ stadsgas

Närvärme (annan panncentral)

Biobränsle

Totalt

Stockholms län

0,9

10,8

72,9

..

15,4

100

Uppsala län

..

17,4

47,3

..

35,1

100

Södermanlands län

19,3

55,2

..

25,4

100

Östergötlands län

38,0

45,3

..

16,4

100

Jönköpings län

..

14,7

47,3

36,7

100

Kronobergs län

..

19,6

30,7

47,3

100

Kalmar län

20,9

28,8

..

50,1

100

Gotlands län

..

26,9

..

56,5

100

Blekinge län

48,6

51,1

100

Skåne län

3,8

21,0

51,9

5,9

17,5

100

Hallands län

9,9

57,5

..

31,7

100

Västra Götalands län

..

12,5

52,2

..

33,5

100

Värmlands län

9,5

45,9

44,6

100

Örebro län

9,6

64,7

25,6

100

Västmanlands län

36,3

47,5

16,1

100

Dalarnas län

16,7

49,2

..

33,3

100

Gävleborgs län

17,6

56,1

26,4

100

Västernorrlands län

..

8,0

48,2

43,6

100

Jämtlands län

23,2

63,5

13,2

100

Västerbottens län

19,7

44,8

35,5

100

Norrbottens län

42,8

46,8

10,5

100

Riket

1,0

17,4

52,1

0,8

0,2

28,6

100

.. = uppgift saknas eller är för osäker för att anges. - = inget finns att redovisa. 0 = mindre än 0,5.

Källa: Energimyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta