Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2022-12-05
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2021. GWh

Region GWh
Stockholms län 12 865
Uppsala län 2 572
Södermanlands län 1 699
Östergötlands län 3 363
Jönköpings län 2 082
Kronobergs län 1 283
Kalmar län 1 375
Gotlands län 212
Blekinge län 588
Skåne län 6 010
Hallands län 995
Västra Götalands län 7 614
Värmlands län 1 398
Örebro län 1 876
Västmanlands län 2 242
Dalarnas län 1 543
Gävleborgs län 2 106
Västernorrlands län 1 553
Jämtlands län 798
Västerbottens län 2 085
Norrbottens län 2 190
Riket 56 449
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2010-2020. GWh

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 12 496 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507 12 337 12 373 11 791 10 947 12 865
Uppsala län 2 369 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452 2 480 2 473 2 486 2 199 2 572
Södermanlands län 1 459 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601 1 576 1 608 1 572 1 413 1 699
Östergötlands län 3 260 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388 3 207 3 257 3 018 2 923 3 363
Jönköpings län 1 720 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844 1 861 1 936 1 888 1 790 2 082
Kronobergs län 1 183 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165 1 138 1 086 1 170 1 098 1 283
Kalmar län 1 233 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278 1 260 1 308 1 312 1 254 1 375
Gotlands län 223 230 66 210 202 216 205 200 212 195 212
Blekinge län 321 459 466 445 522 486 491 486 465 448 588
Skåne län 6 113 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861 5 834 5 744 5 621 5 290 6 010
Hallands län 577 841 802 873 925 981 953 932 927 854 995
Västra Götalands län 7 282 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385 7 165 7 232 7 068 6 599 7 614
Värmlands län 1 415 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482 1 324 1 335 1 341 1 157 1 398
Örebro län 1 801 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871 1 782 1 849 1 783 1 594 1 876
Västmanlands län 2 228 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255 2 146 2 256 2 156 1 926 2 242
Dalarnas län 1 324 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460 1 373 1 316 1 427 1 442 1 543
Gävleborgs län 1 401 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086 2 059 2 015 2 084 2 113 2 106
Västernorrlands län 1 932 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439 1 449 1 391 1 470 1 380 1 553
Jämtlands län 717 855 796 778 742 799 804 785 788 738 798
Västerbottens län 1 833 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990 1 998 1 975 2 016 1 812 2 085
Norrbottens län 1 896 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041 2 078 2 116 2 178 1 930 2 190
Riket 52 781 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588 53 519 53 673 52 774 49 101 56 449
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2011-2021. Index år 2011=100

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 100 108 96 95 98 100 99 99 94 88 103
Uppsala län 100 109 105 100 100 104 105 104 105 93 109
Södermanlands län 100 114 112 102 103 110 108 110 108 97 116
Östergötlands län 100 112 104 97 99 104 98 100 93 90 103
Jönköpings län 100 110 110 100 102 107 108 113 110 104 121
Kronobergs län 100 106 103 95 99 98 96 92 99 93 108
Kalmar län 100 100 101 93 96 104 102 106 106 102 112
Gotlands län 100 103 30 94 91 97 92 90 95 87 95
Blekinge län 100 143 145 139 163 151 153 151 145 140 183
Skåne län 100 96 95 87 90 96 95 94 92 87 98
Hallands län 100 146 139 151 160 170 165 162 161 148 172
Västra Götalands län 100 104 102 94 96 101 98 99 97 91 105
Värmlands län 100 91 91 96 102 105 94 94 95 82 99
Örebro län 100 107 103 96 92 104 99 103 99 89 104
Västmanlands län 100 107 100 97 95 101 96 101 97 86 101
Dalarnas län 100 107 102 98 105 110 104 99 108 109 117
Gävleborgs län 100 106 127 130 142 149 147 144 149 151 150
Västernorrlands län 100 85 77 73 70 74 75 72 76 71 80
Jämtlands län 100 119 111 109 103 111 112 109 110 103 111
Västerbottens län 100 106 104 101 99 109 109 108 110 99 114
Norrbottens län 100 111 106 102 101 108 110 112 115 102 116
Riket 100 106 101 97 99 103 101 102 100 93 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta