Örebro län
Fakta & Perspektiv
308 116 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2024-03-04
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2022. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärmeverk Fristående värmeverk Elpannor Värmepumpar Spillvärme Rökgaskondens Totalt
Stockholms län 6 357 .. 88 2 314 80 1 565 ..
Uppsala län 1 225 675 18 437 87 6 2 447
Södermanlands län .. .. 0 0 .. .. ..
Östergötlands län 2 381 247 0 0 60 300 2 988
Jönköpings län 1 333 361 0 4 5 281 1 984
Kronobergs län 779 327 0 0 42 89 1 237
Kalmar län 792 316 0 0 65 179 1 353
Gotlands län 0 .. 0 24 37 31 ..
Blekinge län 166 252 0 0 5 72 495
Skåne län 3 159 1 502 0 555 .. 454 ..
Hallands län 521 293 0 2 182 123 1 121
Västra Götalands län 4 141 1 347 2 681 1 271 695 8 138
Värmlands län 482 674 0 0 62 203 1 421
Örebro län .. 226 8 61 318 .. ..
Västmanlands län 1 635 307 2 11 199 213 2 367
Dalarnas län 622 782 3 0 303 159 1 868
Gävleborgs län 1 427 290 4 0 515 291 2 527
Västernorrlands län 1 153 204 40 0 373 187 1 958
Jämtlands län 404 259 2 0 47 130 842
Västerbottens län 1 116 546 8 60 67 233 2 031
Norrbottens län 1 518 426 19 0 871 115 2 949
Riket 31 538 11 148 194 4 150 5 250 5 731 58 011

Fjärrvärme 2009-2022. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

               

Örebro län

           

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

1 415

249

8

55

173

178

2 078

2010

1 504

329

4

33

189

..

0

2011

1 256

243

9

42

233

..

0

2012

1 407

..

5

79

139

..

2 073

2013

1 371

..

4

45

233

..

2 092

2014

..

..

8

55

346

..

2 076

2015

..

..

17

67

354

..

2 007

2016

..

237

20

79

324

..

0

2017

..

..

4

56

370

..

0

2018

..

223

..

..

391

..

0

2019

1 260

..

3

51

386

252

0

2020

..

..

5

73

385

206

0

2021

..

236

15

60

381

..

0

2022

..

226

8

61

318

..

..

               

Riket

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

28 956

13 664

205

5 194

0

3 726

0

2010

33 353

16 366

0

5 423

0

4 564

64 371

2011

..

11 581

95

5 056

3 534

4 362

0

2012

..

12 796

..

..

..

5 236

59 637

2013

31 812

..

..

4 461

..

5 166

57 985

2014

29 913

..

..

5 029

4 304

5 129

55 087

2015

30 845

10 508

196

4 925

4 467

5 559

56 500

2016

33 159

10 989

239

4 491

4 827

5 683

59 387

2017

32 227

10 592

218

4 346

5 342

6 110

58 835

2018

33 044

10 304

192

4 355

4 777

5 752

58 424

2019

32 088

10 257

199

4 292

4 889

5 917

57 642

2020

28 992

9 386

349

4 704

4 644

5 654

53 715

2021

33 048

12 299

225

4 533

5 906

6 318

62 330

2022

31 538

11 148

194

4 150

5 250

5 731

58 011

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Fjärrvärme 2009-2022. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2009=100

               

Örebro län

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

100

100

100

100

100

100

100

2010

106

132

51

60

109

..

..

2011

89

97

112

75

135

..

..

2012

99

..

60

143

80

..

100

2013

97

..

50

81

135

..

101

2014

..

..

99

99

200

..

100

2015

..

..

222

121

205

..

97

2016

..

95

263

143

188

..

..

2017

..

..

55

101

214

..

..

2018

..

89

..

..

226

..

..

2019

89

..

39

92

223

141

..

2020

..

..

63

131

223

115

..

2021

..

95

198

108

220

..

..

2022

..

91

104

110

184

..

..

               

Riket

 

År

Kraftvärmeverk

Fristående värmeverk

Elpannor

Värmepumpar

Spillvärme

Rökgaskondens

Totalt

2009

100

100

100

100

 

100

 

2010

115

120

0

104

 

122

100

2011

..

85

46

97

100

117

0

2012

..

94

..

..

..

141

93

2013

110

..

..

86

..

139

90

2014

103

..

..

97

122

138

86

2015

107

77

96

95

126

149

88

2016

115

80

116

86

137

153

92

2017

111

78

106

84

151

164

91

2018

114

75

94

84

135

154

91

2019

111

75

97

83

138

159

90

2020

100

69

170

91

131

152

83

2021

114

90

110

87

167

170

97

2022

109

82

95

80

149

154

90

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta