Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elförbrukning i bostäder

Elförbrukning i bostäder

Senast uppdaterad 2020-11-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elförbrukning i bostäder 2019, MWh per invånare

Region Elförbrukning bostäder (GWh) Folkmängd Elförbrukning per inv. (MWh)
Stockholms län 6 086 2 377 081 2,6
Uppsala län 1 091 383 713 2,8
Södermanlands län 941 297 540 3,2
Östergötlands län 1 233 465 495 2,6
Jönköpings län 1 181 363 599 3,2
Kronobergs län 558 201 469 2,8
Kalmar län 769 245 446 3,1
Gotlands län 207 59 686 3,5
Blekinge län .. 159 606 ..
Skåne län 3 939 1 377 827 2,9
Hallands län 1 220 333 848 3,7
Västra Götalands län 5 315 1 725 881 3,1
Värmlands län 1 140 282 414 4,0
Örebro län 1 016 304 805 3,3
Västmanlands län 737 275 845 2,7
Dalarnas län 1 250 287 966 4,3
Gävleborgs län 1 087 287 382 3,8
Västernorrlands län 1 031 245 347 4,2
Jämtlands län 539 130 810 4,1
Västerbottens län .. 271 736 ..
Norrbottens län 1 098 250 093 4,4
Riket 32 184 10 327 589 3,1
Elförbrukning i bostäder 2008-2019, MWh per invånare

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 3,0 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6
Uppsala län 2,4 2,8 2,9 2,9 3,2 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,7 2,8
Södermanlands län 3,2 3,2 3,6 3,5 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2
Östergötlands län 2,9 2,8 3,2 2,8 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6
Jönköpings län 3,6 3,5 4,0 3,5 3,6 3,4 3,2 3,4 3,4 3,5 3,4 3,2
Kronobergs län 3,2 3,1 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8
Kalmar län 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1
Gotlands län 3,8 3,4 3,9 3,6 3,6 4,9 3,0 .. 2,8 3,4 2,6 3,5
Blekinge län 4,1 4,1 3,7 3,4 4,0 4,0 3,5 3,2 3,8 3,6 3,8 ..
Skåne län 3,4 3,3 3,6 3,2 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9
Hallands län 4,0 4,2 4,4 4,0 4,1 4,0 3,7 3,9 3,2 3,9 3,7 3,7
Västra Götalands län 3,1 3,2 3,4 3,1 3,2 3,1 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1
Värmlands län 3,6 3,6 4,2 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,7 .. .. 4,0
Örebro län 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3
Västmanlands län 3,2 2,9 3,1 2,7 2,9 2,7 2,7 2,6 2,2 2,7 2,7 2,7
Dalarnas län 4,3 4,1 4,6 4,0 4,3 4,2 4,0 4,1 4,2 4,5 4,3 4,3
Gävleborgs län 3,4 3,5 3,8 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,8
Västernorrlands län 4,2 4,1 4,6 3,9 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2
Jämtlands län 4,3 4,5 4,7 3,9 4,2 4,0 3,8 .. 4,2 4,2 4,2 4,1
Västerbottens län 4,5 4,5 4,7 4,1 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 .. .. ..
Norrbottens län 4,6 4,2 4,6 4,2 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 4,6 4,4 4,4
Riket 3,4 3,3 3,6 3,3 3,4 3,3 3,1 3,1 3,2 .. 3,2 3,1
Utveckling av elförbrukningen i bostäder 2008-2019 per invånare. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 97 107 97 97 93 87 87 87 83 87 87
Uppsala län 100 117 121 121 133 125 121 125 125 125 113 117
Södermanlands län 100 100 113 109 116 106 100 100 100 103 97 100
Östergötlands län 100 97 110 97 100 100 93 93 97 93 93 90
Jönköpings län 100 97 111 97 100 94 89 94 94 97 94 89
Kronobergs län 100 97 106 94 97 97 88 88 91 91 91 88
Kalmar län 100 103 109 103 103 103 97 97 97 94 103 97
Gotlands län 100 89 103 95 95 129 79 .. 74 89 68 92
Blekinge län 100 100 90 83 98 98 85 78 93 88 93 ..
Skåne län 100 97 106 94 97 94 85 88 91 91 88 85
Hallands län 100 105 110 100 103 100 93 98 80 98 93 93
Västra Götalands län 100 103 110 100 103 100 94 100 103 100 100 100
Värmlands län 100 100 117 100 103 106 97 97 103 .. .. 111
Örebro län 100 103 112 100 103 103 97 97 103 97 100 97
Västmanlands län 100 91 97 84 91 84 84 81 69 84 84 84
Dalarnas län 100 95 107 93 100 98 93 95 98 105 100 100
Gävleborgs län 100 103 112 100 103 103 97 100 103 109 112 112
Västernorrlands län 100 98 110 93 100 98 93 95 98 95 100 100
Jämtlands län 100 105 109 91 98 93 88 .. 98 98 98 95
Västerbottens län 100 100 104 91 96 91 87 89 93 .. .. ..
Norrbottens län 100 91 100 91 96 91 91 91 100 100 96 96
Riket 100 97 106 97 100 97 91 91 94 .. 94 91

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta