Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Värmeverk, GWh

Värmeverk, GWh

Senast uppdaterad 2020-11-11
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2019. GWh

Region GWh
Stockholms län 11 791
Uppsala län 2 486
Södermanlands län 1 572
Östergötlands län 3 018
Jönköpings län 1 888
Kronobergs län 1 170
Kalmar län 1 312
Gotlands län 212
Blekinge län 465
Skåne län 5 621
Hallands län 927
Västra Götalands län 7 068
Värmlands län 1 341
Örebro län 1 783
Västmanlands län 2 156
Dalarnas län 1 427
Gävleborgs län 2 084
Västernorrlands län 1 470
Jämtlands län 788
Västerbottens län 2 016
Norrbottens län 2 178
Riket 52 774
Bruttoproduktion av fjärrvärme 2009-2019. GWh

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 12 453 14 732 12 496 13 530 12 041 11 912 12 302 12 507 12 337 12 373 11 791
Uppsala län 2 549 2 941 2 369 2 580 2 485 2 376 2 363 2 452 2 480 2 473 2 486
Södermanlands län 1 706 1 718 1 459 1 669 1 636 1 495 1 501 1 601 1 576 1 608 1 572
Östergötlands län 3 669 3 856 3 260 3 661 3 389 3 160 3 217 3 388 3 207 3 257 3 018
Jönköpings län 1 935 2 013 1 720 1 899 1 895 1 716 1 762 1 844 1 861 1 936 1 888
Kronobergs län 1 149 1 315 1 183 1 255 1 220 1 122 1 175 1 165 1 138 1 086 1 170
Kalmar län 1 235 1 441 1 233 1 231 1 250 1 148 1 183 1 278 1 260 1 308 1 312
Gotlands län 229 249 223 230 66 210 202 216 205 200 212
Blekinge län 244 346 321 459 466 445 522 486 491 486 465
Skåne län 5 201 7 012 6 113 5 881 5 815 5 348 5 507 5 861 5 834 5 744 5 621
Hallands län 701 713 577 841 802 873 925 981 953 932 927
Västra Götalands län 6 636 7 918 7 282 7 556 7 462 6 839 6 986 7 385 7 165 7 232 7 068
Värmlands län 1 594 1 791 1 415 1 282 1 292 1 352 1 447 1 482 1 324 1 335 1 341
Örebro län 2 199 2 324 1 801 1 934 1 859 1 732 1 655 1 871 1 782 1 849 1 783
Västmanlands län 2 424 2 662 2 228 2 374 2 234 2 162 2 115 2 255 2 146 2 256 2 156
Dalarnas län 1 505 2 029 1 324 1 411 1 353 1 304 1 385 1 460 1 373 1 316 1 427
Gävleborgs län 1 644 1 664 1 401 1 490 1 774 1 822 1 993 2 086 2 059 2 015 2 084
Västernorrlands län 2 594 2 314 1 932 1 636 1 489 1 411 1 351 1 439 1 449 1 391 1 470
Jämtlands län 724 914 717 855 796 778 742 799 804 785 788
Västerbottens län 2 011 2 159 1 833 1 952 1 910 1 859 1 813 1 990 1 998 1 975 2 016
Norrbottens län 1 882 2 153 1 896 2 098 2 017 1 940 1 916 2 041 2 078 2 116 2 178
Riket 54 283 62 266 52 781 55 821 53 251 51 003 52 062 54 588 53 519 53 673 52 774
Utveckling av bruttoproduktion av fjärrvärme 2009-2019. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 118 100 109 97 96 99 100 99 99 95
Uppsala län 100 115 93 101 97 93 93 96 97 97 98
Södermanlands län 100 101 86 98 96 88 88 94 92 94 92
Östergötlands län 100 105 89 100 92 86 88 92 87 89 82
Jönköpings län 100 104 89 98 98 89 91 95 96 100 98
Kronobergs län 100 114 103 109 106 98 102 101 99 95 102
Kalmar län 100 117 100 100 101 93 96 103 102 106 106
Gotlands län 100 109 97 100 29 92 88 94 90 87 93
Blekinge län 100 142 132 188 191 182 214 199 201 199 191
Skåne län 100 135 118 113 112 103 106 113 112 110 108
Hallands län 100 102 82 120 114 125 132 140 136 133 132
Västra Götalands län 100 119 110 114 112 103 105 111 108 109 107
Värmlands län 100 112 89 80 81 85 91 93 83 84 84
Örebro län 100 106 82 88 85 79 75 85 81 84 81
Västmanlands län 100 110 92 98 92 89 87 93 89 93 89
Dalarnas län 100 135 88 94 90 87 92 97 91 87 95
Gävleborgs län 100 101 85 91 108 111 121 127 125 123 127
Västernorrlands län 100 89 74 63 57 54 52 55 56 54 57
Jämtlands län 100 126 99 118 110 107 102 110 111 108 109
Västerbottens län 100 107 91 97 95 92 90 99 99 98 100
Norrbottens län 100 114 101 111 107 103 102 108 110 112 116
Riket 100 115 97 103 98 94 96 101 99 99 97

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta