Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2020-11-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2019 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

19 083

2 933

4 300

1 786

10 064

Uppsala län

2 932

302

906

185

1 539

Södermanlands län

3 289

1 105

758

183

1 243

Östergötlands län

6 327

3 201

1 015

218

1 893

Jönköpings län

4 419

1 720

1 019

162

1 518

Kronobergs län

2 660

1 224

477

81

878

Kalmar län

3 272

1 397

659

110

1 106

Gotlands län

1 002

352

177

0

473

Blekinge län

1 812

598

490

..

..

Skåne län

12 600

2 706

3 295

644

5 955

Hallands län

4 045

1 389

1 062

158

1 436

Västra Götalands län

18 408

5 792

4 355

960

7 301

Värmlands län

5 175

1 999

1 016

124

2 036

Örebro län

4 167

1 420

857

159

1 731

Västmanlands län

2 834

999

580

157

1 098

Dalarnas län

6 927

4 266

1 114

136

1 411

Gävleborgs län

5 240

2 686

945

142

1 467

Västernorrlands län

8 784

6 339

893

138

1 414

Jämtlands län

1 781

174

462

77

1 068

Västerbottens län

4 317

1 713

936

..

..

Norrbottens län

8 297

5 124

998

100

2 075

Riket

127 372

47 437

26 317

5 867

47 751

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

100

15,4

22,5

9,4

52,7

Uppsala län

100

10,3

30,9

6,3

52,5

Södermanlands län

100

33,6

23,0

5,6

37,8

Östergötlands län

100

50,6

16,0

3,4

29,9

Jönköpings län

100

38,9

23,1

3,7

34,4

Kronobergs län

100

46,0

17,9

3,0

33,0

Kalmar län

100

42,7

20,1

3,4

33,8

Gotlands län

100

35,1

17,7

0,0

47,2

Blekinge län

60

33,0

27,0

..

..

Skåne län

100

21,5

26,2

5,1

47,3

Hallands län

100

34,3

26,3

3,9

35,5

Västra Götalands län

100

31,5

23,7

5,2

39,7

Värmlands län

100

38,6

19,6

2,4

39,3

Örebro län

100

34,1

20,6

3,8

41,5

Västmanlands län

100

35,3

20,5

5,5

38,7

Dalarnas län

100

61,6

16,1

2,0

20,4

Gävleborgs län

100

51,3

18,0

2,7

28,0

Västernorrlands län

100

72,2

10,2

1,6

16,1

Jämtlands län

100

9,8

25,9

4,3

60,0

Västerbottens län

61

39,7

21,7

..

..

Norrbottens län

100

61,8

12,0

1,2

25,0

Riket

100

37,2

20,7

4,6

37,5

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 1998-2019 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Västmanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

3 262

1 230

705

169

1 158

1999

3 173

1 115

701

161

1 196

2000

3 323

1 169

744

160

1 250

2001

3 410

1 295

724

154

1 237

2002

3 320

1 273

668

160

1 219

2003

3 392

1 341

720

162

1 169

2004

3 501

1 424

690

159

1 228

2005

3 271

1 268

692

221

1 090

2006

3 292

1 250

697

142

1 203

2007

3 256

1 253

658

159

1 186

2008

3 217

1 228

632

168

1 189

2009

2 910

984

567

155

1 204

2010

3 005

1 082

629

155

1 139

2011

2 902

1 151

547

151

1 053

2012

2 880

1 072

584

153

1 071

2013

2 819

1 043

561

150

1 065

2014

2 768

1 014

544

151

1 059

2015

2 748

971

560

119

1 098

2016

2 787

956

441

144

1 246

2017

2 755

937

588

146

1 084

2018

2 864

1 023

587

150

1 104

2019

2 834

999

580

157

1 098

           

Riket

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

1998

133 095

54 683

26 313

6 001

46 098

1999

132 718

55 309

25 884

5 983

45 542

2000

135 458

57 804

25 408

5 814

46 432

2001

138 543

57 119

27 263

6 062

48 099

2002

136 706

56 412

26 524

5 824

47 946

2003

134 663

55 301

26 975

6 036

46 351

2004

135 695

56 103

26 845

5 988

46 759

2005

135 230

56 698

26 074

6 002

46 456

2006

135 503

57 406

26 288

5 637

46 172

2007

135 332

57 944

25 153

6 015

46 220

2008

133 544

56 558

25 168

5 982

45 836

2009

128 303

50 657

24 861

6 075

46 710

2010

136 256

54 496

27 780

6 239

47 741

2011

130 579

53 843

24 315

6 636

45 785

2012

131 904

52 981

25 638

6 401

46 884

2013

129 192

50 935

25 162

6 305

46 790

2014

125 041

49 552

23 736

6 049

45 704

2015

126 797

48 784

24 697

6 097

47 219

2016

130 095

49 506

25 806

6 053

48 730

2017

130 460

49 063

26 949

..

..

2018

130 572

49 081

26 730

5 821

48 940

2019

127 372