Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Industrins energianvändning, l…

Industrins energianvändning, län

Senast uppdaterad 2024-03-11
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

Förbrukning av energi inom industrin 2022, kWh per invånare

Region Energiförbrukning industrin (MWh) Folkmängd kWh per invånare
Stockholms län 4 659 362 2 440 027 1 910
Uppsala län 4 339 968 400 682 10 831
Södermanlands län 7 098 070 302 566 23 460
Östergötlands län .. 471 912 ..
Jönköpings län 2 782 582 369 113 7 539
Kronobergs län .. 204 335 ..
Kalmar län .. 247 711 ..
Gotlands län 1 964 031 61 173 32 106
Blekinge län 4 295 484 158 740 27 060
Skåne län 8 193 557 1 414 324 5 793
Hallands län .. 342 805 ..
Västra Götalands län 25 645 083 1 758 656 14 582
Värmlands län 10 710 635 283 976 37 717
Örebro län 5 380 880 307 772 17 483
Västmanlands län .. 280 713 ..
Dalarnas län 6 215 045 288 310 21 557
Gävleborgs län .. 287 334 ..
Västernorrlands län 17 135 064 243 265 70 438
Jämtlands län 543 411 132 670 4 096
Västerbottens län 4 808 358 276 295 17 403
Norrbottens län 23 001 605 249 177 92 310
Riket 160 311 466 10 521 556 15 236
Förbrukning av energi inom industrin 1990, 1995, 2000, 2010, 2015, 2020, 2021- kWh per invånare

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
Stockholms län 3 610 2 166 3 716 .. 2 482 .. 1 741 1 939 1 910
Uppsala län 16 516 14 452 15 810 13 706 .. .. 11 466 .. 10 831
Södermanlands län 24 993 28 505 35 439 29 039 29 386 28 081 .. 24 107 23 460
Östergötlands län 17 078 17 797 21 002 .. 16 114 14 311 .. 14 801 ..
Jönköpings län 10 832 10 594 10 380 8 878 8 765 .. 7 749 7 718 7 539
Kronobergs län 10 708 10 438 10 470 8 329 11 370 6 329 .. 6 226 ..
Kalmar län 18 244 13 773 27 085 23 041 .. .. 23 990 22 529 ..
Gotlands län 45 768 36 964 37 334 29 326 39 637 50 853 35 453 36 826 32 106
Blekinge län 19 554 20 911 28 213 23 710 21 232 .. 24 619 .. 27 060
Skåne län 11 826 10 714 11 390 8 879 7 440 6 264 5 835 6 402 5 793
Hallands län 25 263 27 533 16 308 13 838 20 873 18 293 .. .. ..
Västra Götalands län 10 852 10 516 12 294 10 652 16 955 15 750 12 974 16 019 14 582
Värmlands län 31 716 33 671 40 826 39 238 .. 40 768 36 645 37 598 37 717
Örebro län 20 212 22 633 19 578 18 704 24 383 .. 17 668 17 099 17 483
Västmanlands län 10 422 9 566 10 293 9 436 8 449 .. .. 6 403 ..
Dalarnas län 25 663 24 688 33 804 30 114 31 524 .. 24 912 26 829 21 557
Gävleborgs län 41 749 48 701 50 218 48 712 40 644 38 982 40 592 38 382 ..
Västernorrlands län 62 691 70 687 72 164 71 439 6 816 .. .. .. 70 438
Jämtlands län 6 013 5 265 7 466 5 648 4 770 .. 6 837 .. 4 096
Västerbottens län 20 820 19 201 18 906 19 202 16 115 .. 15 597 15 792 17 403
Norrbottens län 51 724 58 717 71 926 75 545 92 600 70 885 92 164 93 261 92 310
Riket 17 052 17 063 18 880 .. 17 851 16 083 15 124 15 748 15 236
Förbrukning av energi inom industrinäringar per invånare 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2021-. Index år 1990=100

Region 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
Stockholms län 100 60 103 .. 69 .. 48 54 53
Uppsala län 100 88 96 83 .. .. 69 .. 66
Södermanlands län 100 114 142 116 118 112 .. 96 94
Östergötlands län 100 104 123 .. 94 84 .. 87 ..
Jönköpings län 100 98 96 82 81 .. 72 71 70
Kronobergs län 100 97 98 78 106 59 .. 58 ..
Kalmar län 100 75 148 126 .. .. 131 123 ..
Gotlands län 100 81 82 64 87 111 77 80 70
Blekinge län 100 107 144 121 109 .. 126 .. 138
Skåne län 100 91 96 75 63 53 49 54 49
Hallands län 100 109 65 55 83 72 .. .. ..
Västra Götalands län 100 97 113 98 156 145 120 148 134
Värmlands län 100 106 129 124 .. 129 116 119 119
Örebro län 100 112 97 93 121 .. 87 85 86
Västmanlands län 100 92 99 91 81 .. .. 61 ..
Dalarnas län 100 96 132 117 123 .. 97 105 84
Gävleborgs län 100 117 120 117 97 93 97 92 ..
Västernorrlands län 100 113 115 114 11 .. .. .. 112
Jämtlands län 100 88 124 94 79 .. 114 .. 68
Västerbottens län 100 92 91 92 77 .. 75 76 84
Norrbottens län 100 114 139 146 179 137 178 180 178
Riket 100 100 111 .. 105 94 89 92 89

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta