Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elleveranser till tillverkning…

Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor

Senast uppdaterad 2020-11-27
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2019

Region Elleveranser, GWh Antal arbets-ställen. Industri och gruvor Elförbrukning per arbetsställe, MWh
Stockholms län 2 933 38 576 76
Uppsala län 302 5 888 51
Södermanlands län 1 105 4 694 235
Östergötlands län 3 201 6 359 503
Jönköpings län 1 720 6 141 280
Kronobergs län 1 224 3 413 359
Kalmar län 1 397 4 209 332
Gotlands län 352 1 598 220
Blekinge län 598 2 171 275
Skåne län 2 706 19 568 138
Hallands län 1 389 6 127 227
Västra Götalands län 5 792 27 884 208
Värmlands län 1 999 4 595 435
Örebro län 1 420 4 516 314
Västmanlands län 999 4 034 248
Dalarnas län 4 266 5 765 740
Gävleborgs län 2 686 5 040 533
Västernorrlands län 6 339 4 159 1 524
Jämtlands län 174 3 334 52
Västerbottens län 1 713 4 275 401
Norrbottens län 5 124 4 507 1 137
Riket 47 437 166 853 284
Elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2008-2019, GWh

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 3 434 2 957 3 228 3 692 3 522 3 658 3 434 3 423 3 514 3 321 3 335 2 933
Uppsala län 585 691 326 459 368 271 254 308 325 313 319 302
Södermanlands län 1 495 1 099 1 231 1 199 946 932 899 1 162 967 971 1 019 1 105
Östergötlands län 3 376 3 275 3 365 3 273 3 150 3 152 3 007 2 973 3 182 3 234 3 241 3 201
Jönköpings län 1 756 1 618 1 652 1 649 1 653 1 593 1 586 1 560 1 635 1 709 1 682 1 720
Kronobergs län 598 533 1 729 1 673 1 587 1 616 1 561 1 535 1 460 1 040 1 258 1 224
Kalmar län 1 545 1 468 770 846 860 863 876 817 902 1 459 1 388 1 397
Gotlands län 346 284 287 288 315 64 312 .. 343 361 342 352
Blekinge län 970 952 520 518 630 619 .. 551 563 582 573 598
Skåne län 3 644 3 114 3 301 3 096 3 126 3 126 2 979 2 851 2 859 2 729 2 768 2 706
Hallands län 2 577 2 388 2 229 2 276 2 270 1 785 .. 1 587 1 688 1 733 1 596 1 389
Västra Götalands län 7 801 6 431 6 227 6 653 6 154 6 145 6 112 6 235 6 137 6 238 5 952 5 792
Värmlands län 3 285 3 744 3 502 2 882 2 926 2 480 2 772 2 834 2 819 2 737 2 724 1 999
Örebro län 2 085 2 729 3 253 1 406 1 379 1 362 1 371 1 355 1 378 1 314 1 442 1 420
Västmanlands län 1 228 984 1 082 1 151 1 072 1 043 1 014 971 956 937 1 023 999
Dalarnas län 5 453 3 731 5 249 5 215 4 871 4 842 4 234 4 158 4 363 4 124 4 024 4 266
Gävleborgs län 2 749 2 459 3 075 3 383 3 563 2 808 2 805 2 788 2 782 2 694 2 760 2 686
Västernorrlands län 7 396 6 503 6 966 7 581 7 807 7 690 7 128 6 650 6 851 6 858 6 849 6 339
Jämtlands län 332 308 290 266 282 268 238 .. 184 189 161 174
Västerbottens län 1 810 1 660 1 669 1 766 1 765 1 747 1 748 1 720 1 717 1 724 1 768 1 713
Norrbottens län 4 093 3 727 4 543 4 571 4 733 4 891 4 899 4 730 4 883 4 798 4 856 5 124
Riket 56 558 50 657 54 496 53 843 52 981 50 935 49 552 48 784 49 506 49 063 49 081 47 437
Utveckling av elleveranser till tillverkningsindustri och gruvor 2008-2019, Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 86 94 108 103 107 100 100 102 97 97 85
Uppsala län 100 118 56 78 63 46 43 53 56 54 55 52
Södermanlands län 100 74 82 80 63 62 60 78 65 65 68 74
Östergötlands län 100 97 100 97 93 93 89 88 94 96 96 95
Jönköpings län 100 92 94 94 94 91 90 89 93 97 96 98
Kronobergs län 100 89 289 280 265 270 261 257 244 174 210 205
Kalmar län 100 95 50 55 56 56 57 53 58 94 90 90
Gotlands län 100 82 83 83 91 18 90 .. 99 104 99 102
Blekinge län 100 98 54 53 65 64 .. 57 58 60 59 62
Skåne län 100 85 91 85 86 86 82 78 78 75 76 74
Hallands län 100 93 86 88 88 69 .. 62 66 67 62 54
Västra Götalands län 100 82 80 85 79 79 78 80 79 80 76 74
Värmlands län 100 114 107 88 89 75 84 86 86 83 83 61
Örebro län 100 131 156 67 66 65 66 65 66 63 69 68
Västmanlands län 100 80 88 94 87 85 83 79 78 76 83 81
Dalarnas län 100 68 96 96 89 89 78 76 80 76 74 78
Gävleborgs län 100 89 112 123 130 102 102 101 101 98 100 98
Västernorrlands län 100 88 94 103 106 104 96 90 93 93 93 86
Jämtlands län 100 93 87 80 85 81 72 .. 55 57 48 52
Västerbottens län 100 92 92 98 98 97 97 95 95 95 98 95
Norrbottens län 100 91 111 112 116 119 120 116 119 117 119 125
Riket 100 90 96 95 94 90 88 86 88 87 87 84

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta