Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 813 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2022, ton

     

Typ av gods

Västerås

Totalt Västmanlands län

Fraktgods

 

 

Post

 

 

Totalt

 

 

Källa: Transportstyrelsen

Fraktgods per flygplats 2002-2022, ton

     

År

Västerås

Totalt Västmanlands län

2002

294

294

2003

745

745

2004

52

52

2005

115

115

2006

5

5

2007

46

46

2008

1 706

1 706

2009

4 102

4 102

2010

5 291

5 291

2011

5 734

5 734

2012

5 064

5 064

2013

5 278

5 278

2014

4 970

4 970

2015

3 344

3 344

2016

 

 

2017

 

 

2018

1

1

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

     

Post per flygplats 2002-2022, ton

     

År

Västerås

Totalt Västmanlands län

2002

 

 

2003

12

12

2004

 

 

2005

1

1

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

     

Fraktgods och post flygplats 2002-2022, ton

     

År

Västerås

Totalt Västmanlands län

2002

294

294

2003

757

757

2004

52

52

2005

116

116

2006

5

5

2007

46

46

2008

1 706

1 706

2009

4 102

4 102

2010

5 291

5 291

2011

5 734

5 734

2012

5 064

5 064

2013

5 278

5 278

2014

4 970

4 970

2015

3 344

3 344

2016

 

 

2017

 

 

2018

1

1

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

Källa: Transportstyrelsen

Utveckling av fraktgods per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

     

År

Västerås

Totalt Västmanlands län

2002

100

100

2003

253

253

2004

18

18

2005

39

39

2006

2

2

2007

16

16

2008

580

580

2009

1 395

1 395

2010

1 800

1 800

2011

1 950

1 950

2012

1 722

1 722

2013

1 795

1 795

2014

1 690

1 690

2015

1 137

1 137

2016

 

 

2017

 

 

2018

0

0

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

     

Utveckling av post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

     

År

Västerås

Totalt Västmanlands län

2002

 

 

2003

100

100

2004

 

 

2005

8

8

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

     

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

     

År

Västerås

Totalt Västmanlands län

2002

100

100

2003

257

257

2004

18

18

2005

39

39

2006

2

2

2007

16

16

2008

580

580

2009

1 395

1 395

2010

1 800

1 800

2011

1 950

1 950

2012

1 722

1 722

2013

1 795

1 795

2014

1 690

1 690

2015

1 137

1 137

2016

 

 

2017

 

 

2018

0

0

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

Källa: Transportstyrelsen

     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta