Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2021-08-23
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Västmanlands län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2021K2 521 73 594
2021K1 242 102 344
2020K4 306 99 405
2020K3 254 31 285
2020K2 365 43 408
2020K1 331 81 412
2019K4 495 149 644
2019K3 154 67 221
2019K2 132 86 218
2019K1 196 53 249
2018K4 285 41 326
2018K3 182 41 223
2018K2 73 89 162
2018K1 170 77 247
2017K4 361 94 455
2017K3 310 67 377
2017K2 571 74 645
2017K1 174 77 251
2016K4 130 66 196
2016K3 225 43 268
2016K2 467 166 633
2016K1 77 64 141
2015K4 0 56 56
2015K3 0 64 64
2015K2 258 73 331
2015K1 576 40 616
2014K4 228 22 250
2014K3 5 27 32
2014K2 102 32 134
2014K1 0 13 13
2013K4 0 17 17
2013K3 174 12 186
2013K2 0 19 19
2013K1 96 35 131
2012K4 183 32 215
2012K3 6 17 23
2012K2 24 36 60
2012K1 211 6 217
2011K4 66 38 104
2011K3 63 18 81
2011K2 107 40 147
2011K1 123 32 155
2010K4 32 89 121
2010K3 50 31 81
2010K2 150 64 214
2010K1 200 24 224

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta