Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2022-11-17
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

202201

2 311

2 311

202202

3 706

3 706

202203

5 840

5 840

202204

9 947

9 947

202205

10 443

10 443

202206

10 579

10 579

202207

11 081

11 081

202208

10 953

10 953

202209

10 037

10 037

202210

10 039

10 039

202211

 

 

202212

 

 

2022 Totalt

84 936

84 936

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

202101

614

614

202102

61

61

202103

143

143

202104

147

147

202105

133

133

202106

4 358

4 358

202107

7 014

7 014

202108

7 103

7 103

202109

8 216

8 216

202110

9 867

9 867

202111

3 810

3 810

202112

4 487

4 487

2021 Totalt

45 953

45 953

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta