Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2024-02-19
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

202401

2 874

2 874

202402

 

 

202403

 

 

202404

 

 

202405

 

 

202406

 

 

202407

 

 

202408

 

 

202409

 

 

202410

 

 

202411

 

 

202412

 

 

2024 Totalt

2 874

2 874

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

202301

3 882

3 882

202302

3 455

3 455

202303

4 264

4 264

202304

9 539

9 539

202305

9 497

9 497

202306

8 675

8 675

202307

8 375

8 375

202308

8 491

8 491

202309

9 198

9 198

202310

9 297

9 297

202311

4 008

4 008

202312

4 906

4 906

2023 Totalt

83 587

83 587

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta