Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
277 141 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2021-09-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

202101

614

614

202102

61

61

202103

143

143

202104

147

147

202105

133

133

202106

4 358

4 358

202107

7 014

7 014

202108

7 103

7 103

202109

 

 

202110

 

 

202111

 

 

202112

 

 

2021 Totalt

19 573

19 573

     

Månad

Flygplats

Västmanlands län

Stockholm/ Västerås

202001

4 836

4 836

202002

5 282

5 282

202003

2 842

2 842

202004

352

352

202005

164

164

202006

31

31

202007

4 771

4 771

202008

6 463

6 463

202009

3 920

3 920

202010

4 912

4 912

202011

1 858

1 858

202012

1 549

1 549

2020 Totalt

36 980

36 980

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta