Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
280 713 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

2024

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

2160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örebro län

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

4995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

2023

 

Region

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

3075

1669

1968

1819

1570

3115

2718

1434

2071

2 899

3853

2 313

Uppsala län

18

46

288

68

53

85

69

75

120

271

45

52

Södermanlands län

8

32

111

21

32

172

11

44

785

146

168

65

Östergötlands län

220

64

120

145

75

152

6

108

161

129

128

96

Jönköpings län

288

56

23

71

269

136

14

91

257

343