Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
278 967 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Varsel

Senast uppdaterad 2022-06-14
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

420

518

1294

570

1088

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

31

18

19

87

71

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

221

24

10

0

47

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

23

158

78

49

69

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

59

61

108

117

48

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

5

65

44

11

35

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

0

0

0

6

67

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

0

0

0

9

0

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

0

0

0

27

0

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

252

183

242

367

154

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

0

22

54

0

44

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

246

66

265

78

257

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

12

13

11

12

16

 

 

 

 

 

 

 

Örebro län

18

12

192

144

16

 

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

20

15

30

311

130

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

63

11

34

0

12

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

5

6

0

42

0

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

6

37

0

0

18