Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 734 443 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västra Götalands län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 504 6 564 11 068
Hallands län 4 076 5 126 9 202
Jönköpings län 1 442 2 082 3 524
Skåne län 982 1 809 2 791
Värmlands län 738 1 191 1 929
Örebro län 355 597 952
Östergötlands län 319 599 918
Blekinge län 111 417 528
Uppsala län 194 328 522
Kronobergs län 161 326 487
Dalarnas län 134 270 404
Södermanlands län 138 250 388
Västmanlands län 129 247 376
Kalmar län 109 176 285
Västerbottens län 107 164 271
Norrbottens län 76 143 219
Gävleborgs län 60 148 208
Jämtlands län 71 116 187
Västernorrlands län 78 108 186
Gotlands län 27 57 84
Totalt 13 811 20 718 34 529

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta