Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 758 656 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // IN ENGLISH // Energy // Production of electric energy,…

Production of electric energy, nuclear power

Last update 2011-09-09
Explanation
Svensk Energi collects and compiles data on electricity production, imports, exports and grid losses over the whole of Sweden. Gross electricity production and technical equipment are presented by industry and type of power station.
PDF
Diagram nuläge

Nuclear power, production of electric energy in 2015

     

Power station

TWh

Percentage

Forsmark 1

6,6

12,1

Forsmark 2

8,9

16,3

Forsmark 3

5,7

10,5

Oskarshamn 1

2,5

4,6

Oskarshamn 2

0,0

0,0

Oskarshamn 3

9,7

17,8

Ringhals 1

5,8

10,6

Ringhals 2

0,0

0,0

Ringhals 3

7,7

14,1

Ringhals 4

7,6

13,9

Totalt

54,5

100

     

Block

TWh

Percentage

Forsmark

21,2

38,9

Oskarshamn

12,2

22,4

Ringhals

21,1

38,7

Totalt

54,5

100

Source: Svensk Energi

     

Nuclear power, production of electric energy in 2004-2015

 
                         

Power station

TWh

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barsebäck 1*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barsebäck 2**

4,6

1,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forsmark 1

8,0

7,3

6,7

7,0

7,0

7,6

8,0

6,8

7,6

7,5

8,1

6,6

Forsmark 2

8,0

7,8

6,0

7,5

6,9

5,5

3,3

8,1

7,5

8,7

8,8

8,9

Forsmark 3

9,0

9,9

9,6

9,0

7,1

8,8

8,3

8,7

9,5

9,0

8,5

5,7

Oskarshamn 1

3,5

3,3

2,1

2,6

3,5

2,8

3,2

3,0

0,0

0,5

3,1

2,5

Oskarshamn 2

4,6

4,7

4,1

4,0

4,5

3,9

5,0

8,3

4,0

1,7

0,0

0,0

Oskarshamn 3

9,3

8,6

9,5

8,8

7,1

1,7

3,8

4,2

8,4

9,4

9,2

9,7

Ringhals 1

6,5

6,1

6,5

6,0

4,5

1,3

3,6

6,0

5,5

6,1

5,5

5,8

Ringhals 2

6,8

5,8

6,8

6,4

5,7

2,8

5,6

1,7

3,6

6,3

4,3

0,0

Ringhals 3

7,5

7,2

6,6

6,0

7,6

8,1

7,6

7,1

8,3

6,9

8,1

7,7

Ringhals 4

7,2

7,1

7,1

7,2

7,3

7,5

7,2

4,1

7,0

7,4

6,7

7,6

Totalt

75,0

69,5

65,0

64,5

61,2

50,0

55,6

58,0

61,4

63,5

62,3

54,5

                         

Block

TWh

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barsebäck

4,6

1,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forsmark

25,0

25,0

22,3

23,5

21,0

21,9

19,6

23,6

24,6

25,2

25,4

21,2

Oskarshamn

17,4

16,6

15,7

15,4

15,1

8,4

12,0

15,5

12,4

11,6

12,3

12,2

Ringhals

28,0

26,2

27,0

25,6

25,1

19,7

24,0

18,9

24,4

26,7

24,6

21,1

Totalt

75,0

69,5

65,0

64,5

61,2

50,0

55,6

58,0

61,4

63,5

62,3

54,5

*) closed since 30/11 1999, **) closed since 31/5 2005

 

Source: Svensk Energi

 

Nuclear power, production of electric energy in 2004-2015. Index year 2004=100

 
                         

Power station

Index 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barsebäck 1*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Barsebäck 2**

100

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forsmark 1

100

91

84

88

88

95

100

85

95

94

101

83

Forsmark 2

100

98

75

94

86

69

41

101

94

109

110

111

Forsmark 3

100

110

107

100

79

98

92

97

106

100

94

63

Oskarshamn 1

100

94

60

74

100

80

91

86

0

14

89

71

Oskarshamn 2

100

102

89

87

98

85

109

180

87

37

0

0

Oskarshamn 3

100

92

102

95

76

18

41

45

90

101

99

104

Ringhals 1

100

94

100

92

69

20

55

92

85

94

85

89

Ringhals 2

100

85

100

94

84

41

82

25

53

93

63

0

Ringhals 3

100

96

88

80

101

108

101

95

111

92

108

103

Ringhals 4

100

99

99

100

101

104

100

57

97

103

93

106

Totalt

100

93

87

86

82

67

74

77

82

85

83

73

                         

Block

Index 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Barsebäck

100

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forsmark

100

100

89

94

84

88

78

94

98

101

102

85

Oskarshamn

100

95

90

89

87

48

69

89

71

67

71

70

Ringhals

100

94

96

91

90

70

86

68

87

95

88

75

Totalt

100

93

87

86

82

67

74

77

82

85

83

73

*) closed since 30/11 1999, **) closed since 31/5 2005

 

Source: Svensk Energi

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta