Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 767 016 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Politik // Valresultat regionvalet

Valresultat regionvalet

Senast uppdaterad 2022-09-30
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Mandatfördelningen korrigerad 2022-08-15 i tabell och diagram.

Procent- och mandatfördelning regionfullmäktigvalet 2022. Västra Götalands län

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 198 911 18,4 29
Centerpartiet 64 127 5,9 9
Liberalerna (fd Folkpartiet) 51 545 4,8 7
Kristdemokraterna 85 553 7,9 12
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 317 728 29,4 46
Vänsterpartiet 108 328 10,0 16
Miljöpartiet de gröna 38 391 3,6 6
Sverigedemokraterna 166 432 15,4 24
Demokraterna 22 729 2,1 0
Övriga anmälda partier 25 213 2,3
Samtliga partier 1 078 957 100 149
Summa giltiga röster 1 078 957
Ogiltiga röster - ej anmälda partier 442
Ogiltiga röster blanka 20 479
Ogiltiga röster övriga 926
Summa avgivna röster 1 100 804
Röstberättigade 1 370 031
Valdeltagande 80,3
Källa: Valmyndigheten
Mandatfördelning i landstings-, regionfullmäktige efter valen 1998-2022. Västra Götalands län

Parti 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
Moderaterna 31 24 36 39 33 28 29
Centerpartiet 10 10 11 8 10 12 9
Liberalerna (fd Folkpartiet) 10 20 14 12 11 10 7
Kristdemokraterna 18 15 12 9 9 11 12
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 50 55 52 47 46 41 46
Vänsterpartiet 17 13 10 9 13 15 16
Miljöpartiet de gröna 7 6 8 11 13 7 6
Sverigedemokraterna 6 6 6 7 14 20 24
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 7
Demokraterna 5
Samtliga partier 149 149 149 149 149 149 149

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta