Älvsbyn kommun
Norrbottens län
Älvsbyn
Älvsbyn // Samhällets service // Infrastruktur

Infrastruktur

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 9 659
Arvidsjaur 7 893
Boden 5 420
Gällivare 7 237
Haparanda 4 630
Jokkmokk 11 937
Kalix 4 509
Kiruna 7 355
Luleå 5 851
Pajala 5 048
Piteå 5 126
Älvsbyn 5 752
Överkalix 7 238
Övertorneå 7 818
Norrbottens län 6 819
Riket 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 6 208 8 002 9 194 9 193 8 950 8 787 9 066 8 586 8 895 9 231 9 659
Arvidsjaur 5 498 5 030 5 936 6 265 6 699 8 057 7 656 7 677 7 736 9 449 7 893
Boden 5 349 5 110 5 119 5 302 5 608 4 493 5 362 5 771 5 573 5 069 5 420
Gällivare 6 334 5 828 6 773 7 431 7 316 7 593 7 626 7 202 7 045 6 809 7 237
Haparanda 3 972 3 797 4 019 4 036 4 488 4 835 4 419 4 411 4 164 4 468 4 630
Jokkmokk 7 342 7 578 7 592 8 530 10 327 10 248 10 178 9 309 9 147 9 796 11 937
Kalix 4 370 4 489 4 679 4 582 4 542 4 190 4 297 4 205 5 561 4 581 4 509
Kiruna 5 342 5 169 5 168 4 877 5 588 3 619 5 238 5 476 4 782 5 110 7 355
Luleå 4 928 4 873 4 950 4 951 5 262 5 324 5 385 5 566 5 701 5 493 5 851
Pajala 4 046 3 952 4 206 3 930 4 754 4 673 4 779 4 578 4 842 4 713 5 048
Piteå 4 282 4 484 4 601 4 662 4 953 5 035 4 912 5 377 5 496 4 917 5 126
Älvsbyn 3 944 4 809 5 350 5 929 5 630 5 546 5 454 5 212 5 250 6 073 5 752
Överkalix 4 673 5 284 6 146 5 461 5 786 5 930 6 300 5 904 6 812 6 871 7 238
Övertorneå 5 455 4 940 5 174 5 027 5 393 5 526 5 318 5 576 5 885 6 574 7 818
Norrbottens län 5 125 5 239 5 636 5 727 6 093 5 990 6 142 6 061 6 206 6 368 6 819
Riket 3 756 3 839 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 879
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018
Arjeplog 100 129 148 148 144 142 146 138 143 149 156
Arvidsjaur 100 91 108 114 122 147 139 140 141 172 144
Boden 100 96 96 99 105 84 100 108 104 95 101
Gällivare 100 92 107 117 116 120 120 114 111 107 114
Haparanda 100 96 101 102 113 122 111 111 105 112 117
Jokkmokk 100 103 103 116 141 140 139 127 125 133 163
Kalix 100 103 107 105 104 96 98 96 127 105 103
Kiruna 100 97 97 91 105 68 98 103 90 96 138
Luleå 100 99 100 100 107 108 109 113 116 111 119
Pajala 100 98 104 97 117 115 118 113 120 116 125
Piteå 100 105 107 109 116 118 115 126 128 115 120
Älvsbyn 100 122 136 150 143 141 138 132 133 154 146
Överkalix 100 113 132 117 124 127 135 126 146 147 155
Övertorneå 100 91 95 92 99 101 97 102 108 121 143
Norrbottens län 100 102 110 112 119 117 120 118 121 124 133
Riket 100 102 108 110 114 114 117 116 121 125 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta