Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region    

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Falkenberg

494

81,8

80,2

78,3

78,7

18,2

Halmstad

1 050

83,5

82,5

81,0

80,0

16,5

Hylte

166

72,9

68,7

68,7

65,7

27,1

Kungsbacka

1 165

91,4

90,7

90,4

89,6

8,6

Laholm

295

83,7

82,0

79,3

79,3

16,3

Varberg

678

87,8

87,3

86,6

86,4

12,2

Hallands län

3 848

86,0

84,9

83,8

83,2

14,0

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket . Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Falkenberg 90,5 85,7 86,9 86,6 79,9 81,8
Halmstad 91,3 92,2 87,9 87,2 84,2 83,5
Hylte 80,7 93,3 80,8 76,9 72,1 72,9
Kungsbacka 93,3 93,9 92,0 93,5 87,3 91,4
Laholm 89,5 88,9 79,2 86,7 77,6 83,7
Varberg 90,5 91,4 90,6 89,9 85,4 87,8
Hallands län 91,1 91,5 88,6 88,9 83,8 86,0
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/2018
Falkenberg 100 95 96 96 88 90
Halmstad 100 101 96 96 92 91
Hylte 100 116 100 95 89 90
Kungsbacka 100 101 99 100 94 98
Laholm 100 99 88 97 87 94
Varberg 100 101 100 99 94 97
Hallands län 100 100 97 98 92 94
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta