Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2018-12-11
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
Antal arbetsställen med anställda 1997-2018

År Piteå kommun Norrbottens län Riket Kommunens andel (%) av arbets-ställen i länet
1997 1 165 8 170 275 116 14,3
1998 1 204 8 309 282 002 14,5
1999 1 245 8 399 287 239 14,8
2000 1 252 8 298 291 803 15,1
2001 1 237 8 169 293 995 15,1
2002 1 236 8 034 290 477 15,4
2003 1 226 8 052 290 879 15,2
2004 1 226 8 025 293 235 15,3
2005 1 232 8 115 297 594 15,2
2006 1 256 8 432 310 448 14,9
2007 1 290 8 688 320 621 14,8
2008 1 313 8 838 329 117 14,9
2009 1 316 8 832 331 387 14,9
2010 1 345 8 912 340 097 15,1
2011 1 373 9 150 355 356 15,0
2012 1 399 9 486 369 398 14,7
2013 1 392 9 504 376 892 14,6
2014 1 401 9 488 384 420 14,8
2015 1 438 9 552 392 114 15,1
2016 1 431 9 455 395 331 15,1
2017 1 454 9 551 406 898 15,2
2018 1 504 9 713 419 132 15,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta