Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 201

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Bjurholm 146 41 187 21,6 678 78,4
Dorotea 112 51 163 14,2 985 85,8
Lycksele 364 207 571 9,3 5 573 90,7
Malå 157 39 196 13,0 1 315 87,0
Nordmaling 258 110 368 15,1 2 065 84,9
Norsjö 176 93 269 15,2 1 503 84,8
Robertsfors 365 112 477 19,9 1 923 80,1
Skellefteå 1 670 1 168 2 838 8,0 32 799 92,0
Sorsele 155 70 225 21,1 841 78,9
Storuman 271 131 402 14,5 2 364 85,5
Umeå 2 077 1 755 3 832 5,7 63 855 94,3
Vilhelmina 321 145 466 16,5 2 350 83,5
Vindeln 281 105 386 15,7 2 073 84,3
Vännäs 276 102 378 12,5 2 640 87,5
Åsele 140 72 212 18,3 944 81,7
Västerbottens län 6 769 4 201 10 970 8,3 121 908 91,7
Riket 267 249 192 810 460 059 9,2 4 513 688 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta