Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2018 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

9

 

 

 

9

443

2,0

Dorotea

 

 

13

1

14

540

2,6

Lycksele

 

1

9

1

11

2 882

0,4

Malå

11

 

 

 

11

675

1,6

Nordmaling

 

 

1

 

1

1 147

0,1

Norsjö

 

 

1

 

1

863

0,1

Robertsfors

34

1

1

 

36

1 179

3,1

Skellefteå

16

28

199

12

255

16 364

1,6

Sorsele

4

 

2

 

6

491

1,2

Storuman

 

 

1

 

1

1 256

0,1

Umeå

136

81

275

55

547

32 418

1,7

Vilhelmina

 

1

3

 

4

1 407

0,3

Vindeln

 

 

2

2

4

1 083

0,4

Vännäs

 

 

2

 

2

1 468

0,1

Åsele

 

1

 

 

1

517

0,2

Västerbottens län

210

113

509

71

903

62 733

1,4

Riket

4 553

7 527

37 393

6 274

55 747

2 377 373

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

10

 

 

 

10

422

2,4

Dorotea

 

 

47

9

56

608

9,2

Lycksele

 

8

59

6

73

3 262

2,2

Malå

20

 

3

1

24

836

2,9

Nordmaling

 

1

5

 

6

1 286

0,5

Norsjö

 

4

2

 

6

909

0,7

Robertsfors

47

3

8

1

59

1 221

4,8

Skellefteå

35

124

702

49

910

19 273

4,7

Sorsele

4

 

5

 

9

575

1,6

Storuman

 

3

7

3

13

1 510

0,9

Umeå

341

267

1 350

280

2 238

35 269

6,3

Vilhelmina

 

3

7

 

10

1 409

0,7

Vindeln

 

 

2

18

20

1 376

1,5

Vännäs

 

 

10

5

15

1 550

1,0

Åsele

1

4

2

2

9

639

1,4

Västerbottens län

458

417

2 209

374

3 458

70 145

4,9

Riket

11 621

23 862

116 270

15 184

166 937

2 594 546

6,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Bjurholm

19

0

0

0

19

865

2,2

Dorotea

0

0

60

10

70

1 148

6,1

Lycksele

0

9

68

7

84

6 144

1,4

Malå

31

0

3

1

35

1 511

2,3

Nordmaling

0

1

6

0

7

2 433

0,3

Norsjö

0

4

3

0

7

1 772

0,4

Robertsfors

81

4

9

1

95

2 400

4,0

Skellefteå

51

152

901

61

1 165

35 637

3,3

Sorsele

8

0

7

0

15

1 066

1,4

Storuman

0

3

8

3

14

2 766

0,5

Umeå

477

348

1 625

335

2 785

67 687

4,1

Vilhelmina

0

4

10

0

14

2 816

0,5

Vindeln

0

0

4

20

24

2 459

1,0

Vännäs

0

0

12

5

17

3 018

0,6

Åsele

1

5

2

2

10

1 156

0,9

Västerbottens län

668

530

2 718

445

4 361

132 878

3,3

Riket

16 174

31 389

153 663

21 458

222 684

4 971 919

4,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta