Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2019-03-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västerbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

18 303

15

34 801

28

53 104

43

122 703

Jordbruk, skogsbruk och fiske

262

11

278

12

540

23

2 377

Tillverkning och utvinning

1 757

12

1 692

12

3 449

24

14 549

Energiförsörjning; miljöverksamhet

377

21

408

23

785

44

1 758

Byggverksamhet

887

9

519

5

1 406

14

9 481

Handel

1 859

15

1 235

10

3 094

25

12 281

Transport och magasinering

657

12

359

7

1 016

19

5 517

Hotell- och restaurangverksamhet

547

16

333

10

880

26

3 416

Information och kommunikation

891

25

1 647

46

2 538

71

3 559

Finans- och försäkringsverksamhet

320

22

565

38

885

60

1 478

Fastighetsverksamhet

314

17

291

16

605

33

1 828

Företagstjänster

1 872

17

3 543

33

5 415

50

10 728

Offentlig förvaltning och försvar

1 432

21

3 380

50

4 812

71

6 725

Utbildning och forskning

2 367

14

9 584

59

11 951

73

16 355

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 794

14

9 526

35

13 320

49

26 995

Personliga och kulturella tjänster

852

18

1 296

27

2 148

45

4 737

Okänd verksamhet

115

13

145

16

260

29

919

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 791

22

4 833

16

11 624

38

30 242

   i reguljär utbildning

6 791

22

4 833

16

11 624

38

30 242

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

25 094

16

39 634

26

64 728

42

152 945

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Förvärvsarbetande november 2017 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Västerbottens län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

18 303

15

34 801

28

53 104

43

122 703

Jordbruk, skogsbruk och fiske

262

11

278

12

540

23

2 377

Tillverkning och utvinning

1 757

12

1 692

12

3 449

24

14 549

Energiförsörjning; miljöverksamhet

377

21

408

23

785

44

1 758

Byggverksamhet

887

9

519

5

1 406

14

9 481

Handel

1 859

15

1 235

10

3 094

25

12 281

Transport och magasinering

657

12

359

7

1 016

19

5 517

Hotell- och restaurangverksamhet

547

16

333

10

880

26

3 416

Information och kommunikation

891

25

1 647

46

2 538

71

3 559

Finans- och försäkringsverksamhet

320

22

565

38

885

60

1 478

Fastighetsverksamhet

314

17

291

16

605

33

1 828

Företagstjänster

1 872

17

3 543

33

5 415

50

10 728

Offentlig förvaltning och försvar

1 432

21

3 380

50

4 812

71

6 725

Utbildning och forskning

2 367

14

9 584

59

11 951

73

16 355

Vård och omsorg; sociala tjänster

3 794

14

9 526

35

13 320

49

26 995

Personliga och kulturella tjänster

852

18

1 296

27

2 148

45

4 737

Okänd verksamhet

115

13

145

16

260

29

919

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 791

22

4 833

16

11 624

38

30 242

   i reguljär utbildning

6 791

22

4 833

16

11 624

38

30 242

   ej i reguljär utbildning

 

 

 

 

0

0

 

Totalt

25 094

16

39 634

26

64 728

42

152 945

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

707 751

15

1 263 898

28

1 971 649

43

4 568 497

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 153

12

5 376

9

12 529

21

58 782

Tillverkning och utvinning

67 733

13

86 293

16

154 026

29

526 915

Energiförsörjning; miljöverksamhet

8 818

18

11 086

23

19 904

41

48 314

Byggverksamhet

29 459

9

21 163

6

50 622

15

330 891

Handel

82 370

15

73 617

14

155 987

29

545 298

Transport och magasinering

27 603

13

21 507

10

49 110

23

218 249

Hotell- och restaurangverksamhet

20 905

14

12 131

8

33 036

22

149 756

Information och kommunikation

48 224

24

87 742

45

135 966

69

196 937

Finans- och försäkringsverksamhet

17 695

19

38 542

42

56 237

61

92 157

Fastighetsverksamhet

13 080

19

15 299

22

28 379

41

70 353

Företagstjänster

97 042

18

182 762

33

279 804

51

550 691

Offentlig förvaltning och försvar

62 021

22

136 997

48

199 018

70

284 130

Utbildning och forskning

81 098

16

262 488

52

343 586

68

507 447

Vård och omsorg; sociala tjänster

106 133

14

253 983

33

360 116

47

762 497

Personliga och kulturella tjänster

33 488

17

49 166

26

82 654

43

192 042

Okänd verksamhet

4 929

14

5 746

17

10 675

31

34 038

Icke förvärvsarbetande, Totalt

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   i reguljär utbildning

210 335

17

169 596

14

379 931

31

1 206 084

   ej i reguljär utbildning

...

...

...

...

...

...

0

Totalt

918 086

16

1 433 494

25

2 351 580

41

5 774 581

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta