Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-04-07
Förklaring
Sveriges Kommuner och Landsting producerar en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga landsting och regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i landstingen samt vissa landstingsägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal landstingsanställda läkare per landsting 2019

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2019

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Region Stockholm

6 515

5 271

2 377 081

2,2

Region Uppsala

1 810

1 526

383 713

4,0

Region Sörmland

981

827

297 540

2,8

Region Östergötland

2 107

1 806

465 495

3,9

Region Jönköpings län

1 284

1 105

363 599

3,0

Region Kronoberg

677

575

201 469

2,9

Region Kalmar

878

763

245 446

3,1

Region Gotland

293

230

59 686

3,9

Region Blekinge

583

511

159 606

3,2

Region Skåne

5 209

4 344

1 377 827

3,2

Region Halland

1 039

842

333 848

2,5

Västra Götalandsregionen

6 353

5 398

1 725 881

3,1

Region Värmland

952

792

282 414

2,8

Region Örebro län

1 265

1 090

304 805

3,6

Region Västmanland

812

685

275 845

2,5

Region Dalarna

1 017

836

287 966

2,9

Region Gävleborg

1 019

834

287 382

2,9

Region Västernorrland

784

677

245 347

2,8

Region Jämtland Härjedalen

545

467

130 810

3,6

Region Västerbotten

1 531

1 292

271 736

4,8

Region Norrbotten

815

687

250 093

2,7

Samtliga regioner

36 469

30 558

10 327 589

3,0

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Antal landstingsanställda läkare 2009-2019

                       

Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Region Stockholm

5 251

5 338

5 472

5 588

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

6 515

Region Uppsala

1 331

1 340

1 421

1 452

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

1 810

Region Sörmland

697

711

722

701

734

753

765

797

833

852

981

Region Östergötland

1 421

1 470

1 487

1 539

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

2 107

Region Jönköpings län

959

941

964

1 005

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

1 284

Region Kronoberg

516

500

511

536

527

542

532

556

586

606

677

Region Kalmar

687

697

695

709

729

734

766

780

775

813

878

Region Gotland

209

172

168

173

196

197

209

213

205

220

293

Region Blekinge

428

444

442

456

475

483

501

503

510

520

583

Region Skåne

3 869

3 956

3 960

3 963

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

5 209

Region Halland

737

749

788

814

855

882

879

897

952

962

1 039

Västra Götalandsregionen

4 782

4 867

4 975

5 107

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

6 353

Region Värmland

742

746

772

783

792

781

796

817

821

836

952

Region Örebro län

1 006

1 003

1 000

992

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

1 265

Region Västmanland

610

621

607

635

675

691

706

714

735

739

812

Region Dalarna

841

846

840

835

863

874

885

895

908

915

1 017

Region Gävleborg

760

716

731

763

787

806

820

847

842

853

1 019

Region Västernorrland

691

674

665

690

672

692

706

718

695

690

784

Region Jämtland Härjedalen

437

442

436

433

440

443

450

476

501

499

545

Region Västerbotten

1 128

1 152

1 156

1 175

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

1 531

Region Norrbotten

690

673

649

687

713

710

727

744

737

741

815

Samtliga regioner

27 792

28 058

28 461

29 036

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

36 469

                       

Antal landstingsanställda läkare 2009-2019, årsarbetare per 1000 invånare

                       

Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Region Stockholm

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

Region Uppsala

3,7

3,6

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,0

Region Sörmland

2,3

2,4

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

Region Östergötland

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

Region Jönköpings län

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

Region Kronoberg

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

Region Kalmar

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,1

Region Gotland

3,2

2,4

2,4

2,7

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,9

Region Blekinge

2,6

2,7

2,8

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

Region Skåne

2,8

2,9

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

Region Halland

2,2

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

Västra Götalandsregionen

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

Region Värmland

2,4

2,4

2,4

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

Region Örebro län

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,6

Region Västmanland

2,1

2,2

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

Region Dalarna

2,7

2,8

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

Region Gävleborg

2,4

2,3

2,5

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

2,9

Region Västernorrland

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,8

Region Jämtland Härjedalen

3,0

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,4

3,3

3,6

Region Västerbotten

4,0

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

4,2

4,4

4,7

4,8

Region Norrbotten

2,5

2,4

2,3

2,5

2,6

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

Samtliga regioner

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

Källa: Sveriges kommuner och regioner

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta