Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Färdtjänst, enkelresor

Färdtjänst, enkelresor

Senast uppdaterad 2024-06-17
Förklaring

Färdtjänst är en behovsprövad kollektiv transportform för personer som på grund av funktionshinde har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Statistiken redovisar antal resor med färdtjänst och antal beviljade och nyttjade färdtjänsttillstånd. Samtliga kommuner i landet undersöks årligen. Trafikanalys ansvarar för undersökningen. Från 2013 redovisas färdtjänsten i två åldersgrupper på grund av röjande risken i mindre kommuner.

Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 2023

Kommun/Region Enkelresor per person
Gotland 30
Gotlands län 30
Riket 30
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2023

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023
Gotland 28 30 34 21 20 19 18 21 16 8 14 30
Gotlands län 28 30 34 21 20 19 18 21 16 8 14 30
Riket 43 41 38 39 34 32 34 35 23 26 31 30
Enkelresor per person med färdtjänsttillstånd 1980-2023. Index år 1980=100

Kommun/Region 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 2023
Gotland 100 108 123 76 73 69 65 76 56 28 51 109
Gotlands län 100 108 123 76 73 69 65 76 56 28 51 109
Riket 100 96 89 90 79 75 79 82 54 61 73 70

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta