Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2024-04-08
Förklaring
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) producerar en årlig statistik över anställda i regionerna per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i regionerna samt vissa regionägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal regionanställda läkare per region 2023

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2023

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Region Stockholm

6 804

6 135

2 454 821

2,5

Region Uppsala

1 809

1 681

404 589

4,2

Region Sörmland

1 035

966

301 944

3,2

Region Östergötland

2 197

2 011

472 298

4,3

Region Jönköpings län

1 330

1 208

368 856

3,3

Region Kronoberg

628

563

203 686

2,8

Region Kalmar

898

821

246 667

3,3

Region Gotland

252

276

61 029

4,5

Region Blekinge

535

511

157 973

3,2

Region Skåne

5 081

4 685

1 421 781

3,3

Region Halland

1 068

971

343 746

2,8

Västra Götalandsregionen

6 269

5 727

1 767 016

3,2

Region Värmland

953

881

283 548

3,1

Region Örebro län

1 248

1 147

308 116

3,7

Region Västmanland

821

747

280 813

2,7

Region Dalarna

999

886

287 253

3,1

Region Gävleborg

973

877

285 642

3,1

Region Västernorrland

824

745

242 148

3,1

Region Jämtland Härjedalen

573

519

132 572

3,9

Region Västerbotten

1 400

1 296

278 729

4,7

Region Norrbotten

793

721

248 480

2,9

Samtliga regioner

36 490

33 375

10 551 707

3,2

Källa: Sveriges kommuner och regioner

 

Antal regionanställda läkare 2013-2023

                       

Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Region Stockholm

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

5 891

6 291

6 434

6 596

6 804

Region Uppsala

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

1 687

1 708

1 689

1 748

1 809

Region Sörmland

734

753

765

797

833

852

885

938

995

1 009

1 035

Region Östergötland

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

1 968

2 031

2 105

2 144

2 197

Region Jönköpings län

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

1 196

1 263

1 305

1 313

1 330

Region Kronoberg

527

542

532

556

586

606

622

624

627

631

628

Region Kalmar

729

734

766

780

775

813

828

876

894

896

898

Region Gotland

196

197

209

213

205

220

232

244

244

252

252

Region Blekinge

475

483

501

503

510

520

535

534

547

528

535

Region Skåne

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

4 723

4 868

4 990

5 037

5 081

Region Halland

855

882

879

897

952

962

960

981

1 014

1 030

1 068

Västra Götalandsregionen

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

5 941

6 041

6 132

6 197

6 269

Region Värmland

792

781

796

817

821

836

864

882

903

925

953

Region Örebro län

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

1 177

1 215

1 229

1 230

1 248

Region Västmanland

675

691

706

714

735

739

758

766

776

789

821

Region Dalarna

863

874

885

895

908

915

934

960

991

984

999

Region Gävleborg

787

806

820

847

842

853

915

936

948

958

973

Region Västernorrland

672

692

706

718

695

690

735

786

808

821

824

Region Jämtland Härjedalen

440

443

450

476

501

499

525

548

563

557

573

Region Västerbotten

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

1 403

1 394

1 415

1 403

1 400

Region Norrbotten

713

710

727

744

737

741

756

773

781

763

793

Samtliga regioner

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

33 535

34 659

35 390

35 811

36 490

                       

Antal regionanställda läkare 2013-2023, årsarbetare per 1000 invånare

                       

Region

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Region Stockholm

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

2,5

Region Uppsala

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

4,0

4,0

3,9

4,0

4,2

Region Sörmland

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,0

3,2

Region Östergötland

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,1

4,3

Region Jönköpings län

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,2

3,2

3,2

3,3

Region Kronoberg

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

Region Kalmar

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,3

3,3

Region Gotland

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,9

4,1

3,9

4,3

4,5

Region Blekinge

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,2

3,1

3,2

Region Skåne

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,2

3,3

Region Halland

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,5

2,6

2,7

2,7

2,8

Västra Götalandsregionen

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

Region Värmland

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

3,1

Region Örebro län

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,6

3,6

3,7

3,6

3,7

Region Västmanland

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,7

Region Dalarna

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

Region Gävleborg

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

Region Västernorrland

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,8

3,0

3,0

3,1

3,1

Region Jämtland Härjedalen

3,0

3,0

3,1

3,2

3,4

3,3

3,6

3,7

3,7

3,7

3,9

Region Västerbotten

4,2

4,2

4,3

4,2

4,4

4,7

4,8

4,7

4,7

4,7

4,7

Region Norrbotten

2,6

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,8

2,9

Samtliga regioner

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

Källa: Sveriges kommuner och regioner

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta