Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2021-03-29
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2020. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 20 948 5 874 80,0 84,1
Halmstad 49 297 9 905 95,3 89,9
Hylte 4 888 1 583 70,7 69,7
Kungsbacka 34 326 10 463 75,7 80,0
Laholm 11 904 3 672 79,0 75,3
Varberg 30 015 8 019 86,0 87,0
Hallands län 151 378 39 516 84,8 83,7
Riket 4 972 695 1 176 917 82,6 80,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta