Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2021-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2020

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Halmstad 31 584 100
Hallands län 31 584 100
Passagerare per flygplats 2000-2020

År Halmstad Totalt Hallands län
2000 164 456 164 456
2001 140 849 140 849
2002 132 136 132 136
2003 192 094 192 094
2004 140 251 140 251
2005 111 649 111 649
2006 117 135 117 135
2007 114 864 114 864
2008 113 501 113 501
2009 92 697 92 697
2010 93 640 93 640
2011 104 755 104 755
2012 95 655 95 655
2013 116 219 116 219
2014 126 147 126 147
2015 119 959 119 959
2016 122 930 122 930
2017 133 450 133 450
2018 134 836 134 836
2019 124 415 124 415
2020 31 584 31 584
Utveckling av passagerare per flygplats 2000-2020. Index år 2000=100

År Halmstad Totalt Hallands län
2000 100 100
2001 86 86
2002 80 80
2003 117 117
2004 85 85
2005 68 68
2006 71 71
2007 70 70
2008 69 69
2009 56 56
2010 57 57
2011 64 64
2012 58 58
2013 71 71
2014 77 77
2015 73 73
2016 75 75
2017 81 81
2018 82 82
2019 76 76
2020 19 19

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta