Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2023-03-29
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2022. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 20 963 6 302 84,5 82,6
Halmstad 48 591 10 724 95,8 91,8
Hylte 4 540 1 676 81,1 84,5
Kungsbacka 34 467 11 191 80,5 84,0
Laholm 11 866 3 805 85,5 85,1
Varberg 30 510 8 803 88,7 88,9
Hallands län 150 937 42 501 88,0 86,9
Riket 4 825 301 1 261 193 83,9 82,6

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta