Hallands län
Fakta & Perspektiv
340 243 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Bredband via fiber

Bredband via fiber

Senast uppdaterad 2022-03-30
Förklaring

Tabellen visar andel hushåll och arbetsställen med tillgång till fast bredband via trådbunden access i form av fibernät. Både fiber och fiber-LAN (dvs både FTTH och FTTB) ingår.
Med arbetsställen avses antal enheter. Antal hushåll har uppskattats med hjälp av antalet lägenheter.

PDF
Diagram nuläge
Andel hushåll och arbetsställen med fast bredband 2021. Procent

Kommun/Region Antal hushåll Antal arbetsställen Andel hushåll Andel arbetsställen
Falkenberg 20 837 6 293 81,9 81,4
Halmstad 48 153 10 639 96,2 91,1
Hylte 4 562 1 678 78,7 81,9
Kungsbacka 34 046 11 023 78,1 81,8
Laholm 11 627 3 835 85,1 84,8
Varberg 29 901 8 589 88,6 88,9
Hallands län 149 126 42 057 87,2 85,8
Riket 4 775 539 1 260 986 84,5 82,2

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta