Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2021-02-17
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2020/2021

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Falkenberg 7 608 13 418 4 909 3 264 25 935 564
Halmstad 16 020 27 691 8 007 4 143 51 718 499
Hylte 1 531 2 912 1 427 1 201 5 870 550
Kungsbacka 15 080 22 330 7 134 3 787 44 544 525
Laholm 4 890 7 861 3 279 2 471 16 030 617
Varberg 10 616 18 623 6 288 4 024 35 527 544
Hallands län 55 745 92 835 31 044 18 890 179 624 534
Riket 1 392 155 2 530 845 1 021 067 501 840 4 944 067 476
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 516 518 525 533 539 546 551 560 563 563 564
Halmstad 477 476 484 487 491 497 500 504 502 501 499
Hylte 527 531 551 548 550 551 547 548 547 549 550
Kungsbacka 511 515 519 520 525 530 532 531 525 523 525
Laholm 592 594 596 603 607 610 612 612 614 614 617
Varberg 513 514 522 528 535 542 546 547 547 544 544
Hallands län 508 510 517 520 526 531 534 537 535 534 534
Riket 461 461 464 467 471 475 478 480 477 474 476
Utveckling 2010/11-2020/21. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2010/11=100

Kommun/Region 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 100 100 102 103 104 106 107 108 109 109 109
Halmstad 100 100 102 102 103 104 105 106 105 105 105
Hylte 100 101 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Kungsbacka 100 101 102 102 103 104 104 104 103 102 103
Laholm 100 100 101 102 103 103 103 103 104 104 104
Varberg 100 100 102 103 104 106 106 107 107 106 106
Hallands län 100 100 102 102 103 104 105 106 105 105 105
Riket 100 100 101 101 102 103 104 104 103 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta