Gällivare kommun
Norrbottens län
Gällivare
Gällivare // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2021-03-23
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 2000-2020

             

År

Antal

Index 2000=100

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

Gällivare kommun

Norrbottens län

Riket

2000

10

171

6 733

100

100

100

2001

12

233

7 433

120

136

110

2002

13

218

7 930

130

127

118

2003

13

195

8 237

130

114

122

2004

4

161

7 649

40

94

114

2005

2

128

6 784

20

75

101

2006

9

141

6 160

90

82

91

2007

6

129

5 791

60

75

86

2008

4

118

6 298

40

69

94

2009

7

156

7 638

70

91

113

2010

10

142

7 274

100

83

108

2011

9

150

6 958

90

88

103

2012

13

140

7 471

130

82

111

2013

2

122

7 701

20

71

114

2014

2

135

7 154

20

79

106

2015

9

139

6 426

90

81

95

2016

16

137

6 019

160

80

89

2017

10

138

6 394

100

81

95

2018

11

147

7 223

110

86

107

2019

11

126

7 358

110

74

109

2020

10

137

7 296

100

80

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta