Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2022 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arvika

2 024

514

1 940

4 478

Eda

1 007

160

614

1 781

Filipstad

337

176

572

1 085

Forshaga

355

191

595

1 141

Grums

454

159

502

1 115

Hagfors

707

224

702

1 633

Hammarö

252

182

1 033

1 467

Karlstad

1 993

1 275

8 668

11 936

Kil

681

292

787

1 760

Kristinehamn

646

398

1 559

2 603

Munkfors

146

59

223

428

Storfors

155

94

252

501

Sunne

1 780

410

1 284

3 474

Säffle

1 197

379

1 016

2 592

Torsby

1 665

325

1 004

2 994

Årjäng

1 624

280

891

2 795

Värmlands län

15 023

5 118

21 642

41 783

Riket

243 069

187 801

962 214

1 393 084

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arvika

45,2

11,5

43,3

100

Eda

56,5

9,0

34,5

100

Filipstad

31,1

16,2

52,7

100

Forshaga

31,1

16,7

52,1

100

Grums

40,7

14,3

45,0

100

Hagfors

43,3

13,7

43,0

100

Hammarö

17,2

12,4

70,4

100

Karlstad

16,7

10,7

72,6

100

Kil

38,7

16,6

44,7

100

Kristinehamn

24,8

15,3

59,9

100

Munkfors

34,1

13,8

52,1

100

Storfors

30,9

18,8

50,3

100

Sunne

51,2

11,8

37,0

100

Säffle

46,2

14,6

39,2

100

Torsby

55,6

10,9

33,5

100

Årjäng

58,1

10,0

31,9

100

Värmlands län

36,0

12,2

51,8

100

Riket

17,4

13,5

69,1

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp

         

Värmlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

8 315

3 303

14 707

26 325

2003

8 967

3 362

14 963

27 292

2004

8 940

3 416

15 183

27 539

2005

10 374

3 569

15 528

29 471

2006

12 051

3 643

15 946

31 640

2007

12 343

3 838

16 468

32 649

2008

12 351

3 844

16 977

33 172

2009

12 008

3 924

17 071

33 003

2010

12 010

3 895

16 610

32 515

2011

14 275

4 207

18 810

37 292

2012

14 545

4 291

19 058

37 894

2013

13 827

4 278

19 246

37 351

2014

15 208

4 317

19 602

39 127

2015

13 712

4 683

18 460

36 855

2016

15 348

4 562

19 991

39 901

2017

15 260

4 595

20 187

40 042

2018

15 350

4 688

20 342

40 380

2019

15 241

4 755

20 531

40 527

2020

15 195

4 864

20 787

40 846

2021

15 099

5 006

21 301

41 406

2022

15 023

5 118

21 642

41 783

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2002-2022 efter näringsgrupp. Index år 2002=100

         

Värmlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

108

102

102

104

2004

108

103

103

105

2005

125

108

106

112

2006

145

110

108

120

2007

148

116

112

124

2008

149

116

115

126

2009

144

119

116

125

2010

144

118

113

124

2011

172

127

128

142

2012

175

130

130

144

2013

166

130

131

142

2014

183

131

133

149

2015

165

142

126

140

2016

185

138

136

152

2017

184

139

137

152

2018

185

142

138

153

2019

183

144

140

154

2020

183

147

141

155

2021

182

152

145

157

2022

181

155

147

159

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2002

100

100

100

100

2003

106

102

103

103

2004

106

104

106

106

2005

115

108

110

111

2006

126

112

114

116

2007

128

116

119

120

2008

126

116

123

123

2009

123

118

126

124

2010

126

119

124

124

2011

146

129

141

140

2012

151

131

144

143

2013

145

131

145

143

2014

151

133

148

146

2015

152

136

151

149

2016

152

140

154

152

2017

151

140

156

153

2018

151

141

159

155

2019

150

143

162

157

2020

150

146

165

159

2021

149

152

169

163

2022

148

157

173

166

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta