Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2023 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt       

Arvika

1 978

523

1 948

4 449

Eda

995

164

630

1 789

Filipstad

334

178

554

1 066

Forshaga

349

195

604

1 148

Grums

448

163

500

1 111

Hagfors

699

223

712

1 634

Hammarö

245

178

1 060

1 483

Karlstad

1 979

1 292

8 762

12 033

Kil

680

287

807

1 774

Kristinehamn

635

384

1 546

2 565

Munkfors

143

59

231

433

Storfors

148

101

249

498

Sunne

1 783

409

1 281

3 473

Säffle

1 190

377

1 024

2 591

Torsby

1 666

326

1 023

3 015

Årjäng

1 624

274

882

2 780

Värmlands län

14 896

5 133

21 813

41 842

Riket

240 758

189 989

978 677

1 409 424

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arvika

44,5

11,8

43,8

100

Eda

55,6

9,2

35,2

100

Filipstad

31,3

16,7

52,0

100

Forshaga

30,4

17,0

52,6

100

Grums

40,3

14,7

45,0

100

Hagfors

42,8

13,6

43,6

100

Hammarö

16,5

12,0

71,5

100

Karlstad

16,4

10,7

72,8

100

Kil

38,3

16,2

45,5

100

Kristinehamn

24,8

15,0

60,3

100

Munkfors

33,0

13,6

53,3

100

Storfors

29,7

20,3

50,0

100

Sunne

51,3

11,8

36,9

100

Säffle

45,9

14,6

39,5

100

Torsby

55,3

10,8

33,9

100

Årjäng

58,4

9,9

31,7

100

Värmlands län

35,6

12,3

52,1

100

Riket

17,1

13,5

69,4

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp

         

Värmlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

8 967

3 362

14 963

27 292

2004

8 940

3 416

15 183

27 539

2005

10 374

3 569

15 528

29 471

2006

12 051

3 643

15 946

31 640

2007

12 343

3 838

16 468

32 649

2008

12 351

3 844

16 977

33 172

2009

12 008

3 924

17 071

33 003

2010

12 010

3 895

16 610

32 515

2011

14 275

4 207

18 810

37 292

2012

14 545

4 291

19 058

37 894

2013

13 827

4 278

19 246

37 351

2014

15 208

4 317

19 602

39 127

2015

13 712

4 683

18 460

36 855

2016

15 348

4 562

19 991

39 901

2017

15 260

4 595

20 187

40 042

2018

15 350

4 688

20 342

40 380

2019

15 241

4 755

20 531

40 527

2020

15 195

4 864

20 787

40 846

2021

15 099

5 006

21 301

41 406

2022

15 023

5 118

21 642

41 783

2023

14 896

5 133

21 813

41 842

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

2021

244 775

181 889

940 043

1 366 707

2022

243 069

187 801

962 214

1 393 084

2023

240 758

189 989

978 677

1 409 424

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Utveckling av antal arbetsställen 2003-2023 efter näringsgrupp. Index år 2003=100

         

Värmlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

102

101

101

2005

116

106

104

108

2006

134

108

107

116

2007

138

114

110

120

2008

138

114

113

122

2009

134

117

114

121

2010

134

116

111

119

2011

159

125

126

137

2012

162

128

127

139

2013

154

127

129

137

2014

170

128

131

143

2015

153

139

123

135

2016

171

136

134

146

2017

170

137

135

147

2018

171

139

136

148

2019

170

141

137

148

2020

169

145

139

150

2021

168

149

142

152

2022

168

152

145

153

2023

166

153

146

153

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2003

100

100

100

100

2004

100

103

103

102

2005

109

106

107

107

2006

119

110

111

113

2007

120

114

115

116

2008

119

113

120

119

2009

116

116

122

120

2010

119

116

121

120

2011

138

127

137

135

2012

143

128

139

139

2013

136

128

141

138

2014

143

130

144

142

2015

143

133

146

144

2016

143

137

150

147

2017

142

137

152

148

2018

142

138

155

150

2019

141

140

157

152

2020

141

143

160

154

2021

140

149

165

157

2022

139

154

168

161

2023

138

156

171

162

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta