Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2022

         

Landområde

Antal

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

733

604

20 666

15 607

EU

725

2 783

31 309

126 027

Övriga Europa

259

514

13 257

24 526

Fjärran Östern

152

389

7 707

20 681

Övriga Asien

85

71

4 455

4 901

Nord- och Centralamerika

182

330

9 285

16 725

Sydamerika

58

20

1 981

925

Afrika

42

21

2 260

1 263

Samtliga

1 204

3 265

47 102

146 238

         

Landområde

Procentuell fördelning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

60,9

18,5

43,9

10,7

EU

60,2

85,2

66,5

86,2

Övriga Europa

21,5

15,7

28,1

16,8

Fjärran Östern

12,6

11,9

16,4

14,1

Övriga Asien

7,1

2,2

9,5

3,4

Nord- och Centralamerika

15,1

10,1

19,7

11,4

Sydamerika

4,8

0,6

4,2

0,6

Afrika

3,5

0,6

4,8

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2016-2022

                             

Värmlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

766

763

774

766

746

727

733

72

72

70

68

67

63

61

EU

596

613

614

659

667

708

725

56

57

56

59

60

61

60

Övriga Europa

140

144

141

136

155

266

259

13

13

13

12

14

23

22

Fjärran Östern

149

148

159

159

173

155

152

14

14

14

14

16

13

13

Övriga Asien

102

91

98

81

91

81

85

10

9

9

7

8

7

7

Nord- och Centralamerika

149

157

158

158

160

168

182

14

15

14

14

14

14

15

Sydamerika

59

64

59

60

55

55

58

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

59

52

52

60

50

49

42

6

5

5

5

5

4

3

Samtliga

1 068

1 067

1 104

1 124

1 111

1 163

1 204

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Norden

626

620

642

625

622

590

604

23

22

23

21

22

19

18

EU

2 241

2 301

2 288

2 365

2 395

2 508

2 783

81

81

81

81

83

82

85

Övriga Europa

135

141

129

147

200

547

514

5

5

5

5

7

18

16

Fjärran Östern

372

402

396

401

393

379

389

13

14

14

14

14

12

12

Övriga Asien

66

75

71

88

78

87

71

2

3

3

3

3

3

2

Nord- och Centralamerika

410

423

424

380

338

377

330

15

15

15

13

12

12

10

Sydamerika

16

15

18

23

19

23

20

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

26

24

24

17

17

20

21

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 762

2 837

2 825

2 908

2 886

3 070

3 265

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2017

2018

2019

2020