Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2022-12-14
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2021

         

Landområde

Antal

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

727

590

20 734

14 991

EU

708

2 508

30 951

114 216

Övriga Europa

266

547

13 594

25 891

Fjärran Östern

155

379

7 913

21 363

Övriga Asien

81

87

4 315

4 946

Nord- och Centralamerika

168

377

8 691

17 320

Sydamerika

55

23

2 012

903

Afrika

49

20

2 327

1 295

Samtliga

1 163

3 070

46 263

136 835

         

Landområde

Procentuell fördelning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

62,5

19,2

44,8

11,0

EU

60,9

81,7

66,9

83,5

Övriga Europa

22,9

17,8

29,4

18,9

Fjärran Östern

13,3

12,3

17,1

15,6

Övriga Asien

7,0

2,8

9,3

3,6

Nord- och Centralamerika

14,4

12,3

18,8

12,7

Sydamerika

4,7

0,7

4,3

0,7

Afrika

4,2

0,7

5,0

0,9

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2015-2021

                             

Värmlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

752

766

763

774

766

746

727

74

72

72

70

68

67

63

EU

572

596

613

614

659

667

708

56

56

57

56

59

60

61

Övriga Europa

118

140

144

141

136

155

266

12

13

13

13

12

14

23

Fjärran Östern

146

149

148

159

159

173

155

14

14

14

14

14

16

13

Övriga Asien

95

102

91

98

81

91

81

9

10

9

9

7

8

7

Nord- och Centralamerika

146

149

157

158

158

160

168

14

14

15

14

14

14

14

Sydamerika

57

59

64

59

60

55

55

6

6

6

5

5

5

5

Afrika

64

59

52

52

60

50

49

6

6

5

5

5

5

4

Samtliga

1 020

1 068

1 067

1 104

1 124

1 111

1 163

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

630

626

620

642

625

622

590

24

23

22

23

21

22

19

EU

2 110

2 241

2 301

2 288

2 365

2 395

2 508

80

81

81

81

81

83

82

Övriga Europa

128

135

141

129

147

200

547

5

5

5

5

5

7

18

Fjärran Östern

379

372

402

396

401

393

379

14

13

14

14

14

14

12

Övriga Asien

61

66

75

71

88

78

87

2

2

3

3

3

3

3

Nord- och Centralamerika

370

410

423

424

380

338

377

14

15

15

15

13

12

12

Sydamerika

19

16

15

18

23

19

23

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

18

26

24

24

17

17

20

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

2 647

2 762

2 837

2 825

2 908

2 886

3 070

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Norden

20362

20422

20712

20557

20526

20371

20734

51

51

51

50

48

48

45

EU

28588

28990

28897

28710

30174

29440

30951

72

72

72

70

71

70

67

Övriga Europa

6249

6378

6531

6483

6674

7798

13594

16

16

16

16

16

18

29

Fjärran Östern

7544

7798

7647

7628

7749

7758

7913

19

19

19

19

18

18

17

Övriga Asien

4327

4345

4483

4324

4254

4181

4315

11

11

11

11

10

10

9

Nord- och Centralamerika

7829

8184

8104

8102

8251

8192

8691

20

<