Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 976 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2022-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2022 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Värmlands län

Riket             

Värmlands län

Riket

Areella

15 023

243 069

36,0

17,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 982

63 475

4,7

4,6

Byggindustri

3 136

124 326

7,5

8,9

Handel

3 984

147 286

9,5

10,6

Hotell och restaurang

1 017

38 282

2,4

2,7

Transport och kommunikation

839

36 176

2,0

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 141

406 613

19,5

29,2

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 584

107 313

6,2

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

5 077

226 544

12,2

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

41 783

1 393 084

100

100

Näringsgren okänd

140

6 088

 

 

Totalt

41 923

1 399 172

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta