Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2023-12-19
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2023 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Värmlands län

Riket             

Värmlands län

Riket

Areella

14 896

240 758

35,6

17,1

Tillverkning, gruvor, energi

1 974

64 011

4,7

4,5

Byggindustri

3 159

125 978

7,5

8,9

Handel

3 943

148 219

9,4

10,5

Hotell och restaurang

1 014

38 519

2,4

2,7

Transport och kommunikation

851

36 714

2,0

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 338

418 123

19,9

29,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 598

108 295

6,2

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

5 069

228 807

12,1

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

41 842

1 409 424

100

100

Näringsgren okänd

132

6 191

 

 

Totalt

41 974

1 415 615

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta