Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2019

         

Omsättning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

582

1 988

22 520

85 648

250-999 Tkr

184

390

6 794

16 348

1-1,9 Mnkr

87

147

2 852

6 215

2-4,9 Mnkr

82

127

3 262

6 071

5-9,9 Mnkr

39

74

1 862

3 585

10-49 Mnkr

90

123

3 073

5 198

50-99 Mnkr

19

28

824

1 202

100 - Mnkr

41

31

1 404

1 782

Samtliga

1 124

2 908

42 591

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2010-2019

                     

Värmlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

625

594

615

589

609

515

570

541

580

582

250-999 Tkr

205

213

179

183

186

181

171

181

181

184

1-1,9 Mnkr

81

76

74

72

67

70

79

82

79

87

2-4,9 Mnkr

84

82

69

79

64

69

66

79

78

82

5-9,9 Mnkr

52

46

55

45

59

47

48

38

44

39

10-49 Mnkr

98

83

81

76

73

82

80

89

79

90

50-99 Mnkr

27

27

27

28

23

26

22

19

23

19

100 - Mnkr

34

36

33

29

32

30

32

38

40

41

Samtliga

1 206

1 157

1 133

1 101

1 113

1 020

1 068

1 067

1 104

1 124

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

1 253

1 392

1 382

1 585

1 741

1 796

1 883

1 949

1 913

1 988

250-999 Tkr

351

330

313

344

334

371

380

399

402

390

1-1,9 Mnkr

130

124

125

133

125

126

132

125

135

147

2-4,9 Mnkr

129

109

129

114

134

115

115

107

115

127

5-9,9 Mnkr

66

85

63

67

65

79

89

84

79

74

10-49 Mnkr

120

107

109

115

115

121

122

125

125

123

50-99 Mnkr

21

26

22

18

19

19

22

25

31

28

100 - Mnkr

20

20

18

17

14

20

19

23

25

31

Samtliga

2 090

2 193

2 161

2 393

2 547

2 647

2 762

2 837

2 825

2 908

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

19 870

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

250-999 Tkr

6 360

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

1-1,9 Mnkr

2 782

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2-4,9 Mnkr

3 053

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

5-9,9 Mnkr

1 813

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

10-49 Mnkr

2 851

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

50-99 Mnkr

778

700

683

658

713

730

731

726

796

824

100 - Mnkr

1 346

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

Samtliga

38 853

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

Omsättning

Importföretag

2010

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

 -250 Tkr

49 042

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

250-999 Tkr

13 442

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

1-1,9 Mnkr

5 232

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

2-4,9 Mnkr

5 303

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

5-9,9 Mnkr

2 973

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

10-49 Mnkr

4 393

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

50-99 Mnkr

1 019

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

100 - Mnkr

1 503

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

Samtliga

82 907

85 015

85 978

99 639

106 274

110 892

117 573

119 557

120 417

126 049

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta