Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2024-01-03
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2022

         

Omsättning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

622

2 265

25 274

101 721

250-999 Tkr

196

399

7 457

17 595

1-1,9 Mnkr

78

164

2 978

6 820

2-4,9 Mnkr

83

150

3 377

6 722

5-9,9 Mnkr

56

82

2 015

3 891

10-49 Mnkr

92

133

3 387

5 814

50-99 Mnkr

26

33

973

1 461

100 - Mnkr

51

39

1 641

2 214

Samtliga

1 204

3 265

47 102

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2013-2022

                     

Värmlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

589

609

515

570

541

580

582

581

606

622

250-999 Tkr

183

186

181

171

181

181

184

173

189

196

1-1,9 Mnkr

72

67

70

79

82

79

87

78

83

78

2-4,9 Mnkr

79

64

69

66

79

78

82

84

82

83

5-9,9 Mnkr

45

59

47

48

38

44

39

40

45

56

10-49 Mnkr

76

73

82

80

89

79

90

94

93

92

50-99 Mnkr

28

23

26

22

19

23

19

23

22

26

100 - Mnkr

29

32

30

32

38

40

41

38

43

51

Samtliga

1 101

1 113

1 020

1 068

1 067

1 104

1 124

1 111

1 163

1 204

Omsättning

Importföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

1 585

1 741

1 796

1 883

1 949

1 913

1 988

1 984

2 114

2 265

250-999 Tkr

344

334

371

380

399

402

390

392

400

399

1-1,9 Mnkr

133

125

126

132

125

135

147

121

147

164

2-4,9 Mnkr

114

134

115

115

107

115

127

135

139

150

5-9,9 Mnkr

67

65

79

89

84

79

74

79

78

82

10-49 Mnkr

115

115

121

122

125

125

123

118

125

133

50-99 Mnkr

18

19

19

22

25

31

28

31

37

33

100 - Mnkr

17

14

20

19

23

25

31

26

30

39

Samtliga

2 393

2 547

2 647

2 762

2 837

2 825

2 908

2 886

3 070

3 265

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

25 384

25 274

250-999 Tkr

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

7 191

7 457

1-1,9 Mnkr

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2 938

2 978

2-4,9 Mnkr

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

3 284

3 377

5-9,9 Mnkr

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

1 873

2 015

10-49 Mnkr

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

3 241

3 387

50-99 Mnkr

658

713

730

731

726

796

824

847

875

973

100 - Mnkr

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

1 477

1 641

Samtliga

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

46 263

47 102

Omsättning

Importföretag

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 -250 Tkr

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

94 821

101 721

250-999 Tkr

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

16 662

17 595

1-1,9 Mnkr

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

6 501

6 820

2-4,9 Mnkr

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

6 523

6 722

5-9,9 Mnkr

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

3 681

3 891

10-49 Mnkr

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

5 423

5 814

50-99 Mnkr

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

1 355

1 461

100 - Mnkr

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

1 869

2 214

Samtliga

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

136 835

146 238

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta