Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2020

         

Omsättning

Värmlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

581

1 984

22 522

85 513

250-999 Tkr

173

392

6 723

16 003

1-1,9 Mnkr

78

121

2 684

5 937

2-4,9 Mnkr

84

135

3 177

6 041

5-9,9 Mnkr

40

79

1 840

3 481

10-49 Mnkr

94

118

3 014

5 126

50-99 Mnkr

23

31

847

1 238

100 - Mnkr

38

26

1 364

1 667

Samtliga

1 111

2 886

42 171

125 006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2011-2020

                     

Värmlands län

                 

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

594

615

589

609

515

570

541

580

582

581

250-999 Tkr

213

179

183

186

181

171

181

181

184

173

1-1,9 Mnkr

76

74

72

67

70

79

82

79

87

78

2-4,9 Mnkr

82

69

79

64

69

66

79

78

82

84

5-9,9 Mnkr

46

55

45

59

47

48

38

44

39

40

10-49 Mnkr

83

81

76

73

82

80

89

79

90

94

50-99 Mnkr

27

27

28

23

26

22

19

23

19

23

100 - Mnkr

36

33

29

32

30

32

38

40

41

38

Samtliga

1 157

1 133

1 101

1 113

1 020

1 068

1 067

1 104

1 124

1 111

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

1 392

1 382

1 585

1 741

1 796

1 883

1 949

1 913

1 988

1 984

250-999 Tkr

330

313

344

334

371

380

399

402

390

392

1-1,9 Mnkr

124

125

133

125

126

132

125

135

147

121

2-4,9 Mnkr

109

129

114

134

115

115

107

115

127

135

5-9,9 Mnkr

85

63

67

65

79

89

84

79

74

79

10-49 Mnkr

107

109

115

115

121

122

125

125

123

118

50-99 Mnkr

26

22

18

19

19

22

25

31

28

31

100 - Mnkr

20

18

17

14

20

19

23

25

31

26

Samtliga

2 193

2 161

2 393

2 547

2 647

2 762

2 837

2 825

2 908

2 886

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

250-999 Tkr

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

1-1,9 Mnkr

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2-4,9 Mnkr

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

5-9,9 Mnkr

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

10-49 Mnkr

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

50-99 Mnkr

700

683

658

713

730

731

726

796

824

847

100 - Mnkr

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

Samtliga

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

250-999 Tkr

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

1-1,9 Mnkr

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

2-4,9 Mnkr

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

5-9,9 Mnkr

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

10-49 Mnkr

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

50-99 Mnkr

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

100 - Mnkr

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta