Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2022/2023.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Arvika 267 67,8 84,3 216,1
Eda 68 51,5 73,5 177,0
Filipstad 104 73,1 84,6 210,1
Forshaga 136 69,9 82,4 213,2
Grums 96 70,8 86,5 209,3
Hagfors 96 65,6 74,0 209,2
Hammarö 211 80,6 87,7 230,3
Karlstad 1 112 77,0 88,0 231,9
Kil 112 59,8 74,1 202,4
Kristinehamn 247 61,5 78,1 211,3
Munkfors 47 53,2 74,5 205,1
Storfors 81 77,8 90,1 239,6
Sunne 128 71,1 82,8 221,9
Säffle 155 63,2 81,9 201,4
Torsby 110 73,6 89,1 219,3
Årjäng 107 82,2 92,5 227,8
Värmlands län 3 077 71,8 84,7 220,9
Riket 121 369 73,2 85,2 228,5
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 74,9 77,0 77,3 79,8 82,8 76,5 85,4 85,0 74,7 67,8
Eda 77,6 75,8 78,9 85,5 71,2 83,6 67,6 75,8 72,5 51,5
Filipstad 80,4 85,1 82,9 84,8 80,8 79,9 80,2 67,0 73,9 73,1
Forshaga 72,7 79,4 78,4 79,8 83,0 69,0 82,2 77,9 78,4 69,9
Grums 77,3 57,0 63,9 77,0 78,5 67,9 78,0 71,0 66,7 70,8
Hagfors 74,2 78,0 68,6 69,8 89,7 70,5 74,2 75,5 70,7 65,6
Hammarö 93,1 86,3 90,6 89,1 94,2 86,3 83,2 86,6 85,3 80,6
Karlstad 82,9 84,5 82,5 84,7 83,1 80,7 80,3 82,3 80,9 77,0
Kil 65,0 66,7 80,8 71,4 69,2 55,6 51,1 50,0 59,0 59,8
Kristinehamn 74,2 70,8 76,3 76,9 76,3 62,0 66,7 70,2 64,9 61,5
Munkfors 56,7 58,8 85,0 72,7 78,1 81,1 76,9 66,7 66,7 53,2
Storfors 75,4 86,0 68,5 94,6 95,5 94,1 88,1 85,7 80,4 77,8
Sunne 74,8 66,2 75,9 70,9 75,0 75,0 76,9 75,6 67,7 71,1
Säffle 75,0 66,5 72,4 79,1 75,6 76,2 73,3 75,1 71,3 63,2
Torsby 74,3 64,1 77,5 87,4 90,9 74,1 77,5 83,5 81,6 73,6
Årjäng 80,6 81,3 75,7 81,7 87,2 80,0 84,2 84,8 88,6 82,2
Värmlands län 78,0 76,8 79,1 81,5 82,4 76,3 77,6 78,3 76,1 71,8
Riket 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3 75,9 73,2
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 100 103 103 107 111 102 114 113 100 91
Eda 100 98 102 110 92 108 87 98 93 66
Filipstad 100 106 103 105 100 99 100 83 92 91
Forshaga 100 109 108 110 114 95 113 107 108 96
Grums 100 74 83 100 102 88 101 92 86 92
Hagfors 100 105 92 94 121 95 100 102 95 88
Hammarö 100 93 97 96 101 93 89 93 92 87
Karlstad 100 102 100 102 100 97 97 99 98 93
Kil 100 103 124 110 106 86 79 77 91 92
Kristinehamn 100 95 103 104 103 84 90 95 87 83
Munkfors 100 104 150 128 138 143 136 118 118 94
Storfors 100 114 91 125 127 125 117 114 107 103
Sunne 100 89 101 95 100 100 103 101 91 95
Säffle 100 89 97 105 101 102 98 100 95 84
Torsby 100 86 104 118 122 100 104 112 110 99
Årjäng 100 101 94 101 108 99 104 105 110 102
Värmlands län 100 98 101 104 106 98 99 100 98 92
Riket 100 99 101 104 103 98 102 101 98 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta