Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2020/2021

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arvika

253

88,5

88,5

88,1

85,8

11,5

Eda

70

81,4

80,0

78,6

80,0

18,6

Filipstad

96

84,4

81,3

81,3

79,2

15,6

Forshaga

117

82,1

82,1

80,3

78,6

17,9

Grums

71

81,7

80,3

80,3

74,6

18,3

Hagfors

111

79,3

79,3

78,4

75,7

20,7

Hammarö

197

95,4

94,4

93,4

93,4

..

Karlstad

1 012

90,3

89,4

87,6

87,5

9,7

Kil

129

78,3

74,4

67,4

64,3

21,7

Kristinehamn

238

80,7

76,9

75,2

70,6

19,3

Munkfors

45

68,9

66,7

62,2

66,7

31,1

Storfors

75

93,3

93,3

89,3

92,0

..

Sunne

129

82,9

82,2

81,4

81,4

17,1

Säffle

203

83,7

82,3

82,3

79,8

16,3

Torsby

124

91,1

87,9

87,9

84,7

8,9

Årjäng

117

89,7

89,7

89,7

88,9

10,3

Värmlands län

2 987

86,9

85,6

84,1

82,8

13,1

Riket

116 359

86,2

85,0

83,4

82,0

13,8

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arvika 90,2 87,5 89,8 88,8 82,0 86,0 85,6 87,6 88,5
Eda 87,8 91,0 81,8 89,5 90,0 79,3 88,1 77,9 81,4
Filipstad 85,6 88,8 93,1 92,4 86,2 86,2 88,1 90,6 84,4
Forshaga 93,0 85,3 95,6 87,1 74,8 88,2 77,4 89,3 82,1
Grums 79,5 82,7 70,9 81,9 72,6 75,3 75,6 89,5 81,7
Hagfors 82,5 85,0 85,6 79,4 64,3 88,6 78,6 75,5 79,3
Hammarö 93,2 95,6 91,2 96,9 87,3 93,2 93,4 92,7 95,4
Karlstad 93,1 90,7 91,2 89,9 87,6 88,2 89,5 86,7 90,3
Kil 87,7 83,6 84,1 89,2 88,9 78,4 71,8 66,9 78,3
Kristinehamn 81,1 84,1 78,3 82,9 76,0 79,6 74,0 76,4 80,7
Munkfors 82,2 83,3 76,5 100,0 75,0 82,9 86,5 83,7 68,9
Storfors 88,0 82,5 88,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3
Sunne 90,0 89,2 81,3 85,7 74,5 81,0 79,9 85,0 82,9
Säffle 74,2 82,6 76,3 82,7 76,9 80,2 90,1 79,1 83,7
Torsby 85,1 82,4 78,1 86,8 85,3 88,6 83,0 87,8 91,1
Årjäng 93,7 87,0 86,6 84,7 75,6 85,2 84,5 87,0 89,7
Värmlands län 88,7 87,6 86,3 88,1 82,3 85,7 85,1 84,8 86,9
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Arvika 100 97 100 98 91 95 95 97 98
Eda 100 104 93 102 103 90 100 89 93
Filipstad 100 104 109 108 101 101 103 106 99
Forshaga 100 92 103 94 80 95 83 96 88
Grums 100 104 89 103 91 95 95 113 103
Hagfors 100 103 104 96 78 107 95 92 96
Hammarö 100 103 98 104 94 100 100 99 102
Karlstad 100 97 98 97 94 95 96 93 97
Kil 100 95 96 102 101 89 82 76 89
Kristinehamn 100 104 97 102 94 98 91 94 100
Munkfors 100 101 93 122 91 101 105 102 84
Storfors 100 94 100 95 114 114 114 114 106
Sunne 100 99 90 95 83 90 89 94 92
Säffle 100 111 103 111 104 108 121 107 113
Torsby 100 97 92 102 100 104 98 103 107
Årjäng 100 93 92 90 81 91 90 93 96
Värmlands län 100 99 92 99 93 97 96 96 98
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta