Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2019/2020

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arvika

283

87,6

86,9

86,9

85,2

12,4

Eda

77

77,9

74,0

71,4

67,5

22,1

Filipstad

85

90,6

88,2

87,1

87,1

..

Forshaga

121

89,3

86,8

86,0

84,3

10,7

Grums

86

89,5

89,5

87,2

83,7

..

Hagfors

98

75,5

73,5

70,4

72,4

24,5

Hammarö

191

92,7

92,1

90,6

91,6

7,3

Karlstad

962

86,7

85,8

84,7

83,7

13,3

Kil

139

66,9

64,7

64,0

60,4

33,1

Kristinehamn

233

76,4

75,1

73,4

69,1

23,6

Munkfors

43

83,7

81,4

76,7

74,4

..

Storfors

71

~100

93,0

91,5

93,0

..

Sunne

133

85,0

84,2

82,7

81,2

15,0

Säffle

163

79,1

77,3

77,3

72,4

20,9

Torsby

74

87,8

85,1

85,1

78,4

..

Årjäng

108

87,0

86,1

84,3

85,2

13,0

Värmlands län

2 867

84,8

83,5

82,3

80,6

15,2

Riket

115 023

85,6

84,4

82,9

81,5

14,4

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

             
             
Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2019/2020

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Arvika 90,2 87,5 89,8 88,8 82,0 86,0 85,6 87,6
Eda 87,8 91,0 81,8 89,5 90,0 79,3 88,1 77,9
Filipstad 85,6 88,8 93,1 92,4 86,2 86,2 88,1 90,6
Forshaga 93,0 85,3 95,6 87,1 74,8 88,2 77,4 89,3
Grums 79,5 82,7 70,9 81,9 72,6 75,3 75,6 89,5
Hagfors 82,5 85,0 85,6 79,4 64,3 88,6 78,6 75,5
Hammarö 93,2 95,6 91,2 96,9 87,3 93,2 93,4 92,7
Karlstad 93,1 90,7 91,2 89,9 87,6 88,2 89,5 86,7
Kil 87,7 83,6 84,1 89,2 88,9 78,4 71,8 66,9
Kristinehamn 81,1 84,1 78,3 82,9 76,0 79,6 74,0 76,4
Munkfors 82,2 83,3 76,5 100,0 75,0 82,9 86,5 83,7
Storfors 88,0 82,5 88,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Sunne 90,0 89,2 81,3 85,7 74,5 81,0 79,9 85,0
Säffle 74,2 82,6 76,3 82,7 76,9 80,2 90,1 79,1
Torsby 85,1 82,4 78,1 86,8 85,3 88,6 83,0 87,8
Årjäng 93,7 87,0 86,6 84,7 75,6 85,2 84,5 87,0
Värmlands län 88,7 87,6 86,3 88,1 82,3 85,7 85,1 84,8
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Arvika 100 97 100 98 91 95 95 97
Eda 100 104 93 102 103 90 100 89
Filipstad 100 104 109 108 101 101 103 106
Forshaga 100 92 103 94 80 95 83 96
Grums 100 104 89 103 91 95 95 113
Hagfors 100 103 104 96 78 107 95 92
Hammarö 100 103 98 104 94 100 100 99
Karlstad 100 97 98 97 94 95 96 93
Kil 100 95 96 102 101 89 82 76
Kristinehamn 100 104 97 102 94 98 91 94
Munkfors 100 101 93 122 91 101 105 102
Storfors 100 94 100 95 114 114 114 114
Sunne 100 99 90 95 83 90 89 94
Säffle 100 111 103 111 104 108 121 107
Torsby 100 97 92 102 100 104 98 103
Årjäng 100 93 92 90 81 91 90 93
Värmlands län 100 99 92 99 93 97 96 96
Riket 100 99 98 100 94 96 96 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta