Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region             

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Arvika

267

84,3

83,9

83,5

77,2

15,7

Eda

68

73,5

67,6

60,3

55,9

26,5

Filipstad

104

84,6

82,7

77,9

80,8

15,4

Forshaga

136

82,4

79,4

77,2

75,7

17,6

Grums

96

86,5

86,5

85,4

75,0

13,5

Hagfors

96

74,0

74,0

69,8

66,7

26,0

Hammarö

211

87,7

87,2

85,8

86,3

12,3

Karlstad

1 112

88,0

87,0

85,4

84,2

12,0

Kil

112

74,1

71,4

69,6

65,2

25,9

Kristinehamn

247

78,1

76,9

74,1

69,6

21,9

Munkfors

47

74,5

70,2

68,1

68,1

25,5

Storfors

81

90,1

88,9

85,2

86,4

..

Sunne

128

82,8

81,3

80,5

77,3

17,2

Säffle

155

81,9

81,3

78,7

67,7

18,1

Torsby

110

89,1

86,4

84,5

80,0

10,9

Årjäng

107

92,5

90,7

89,7

86,0

..

Värmlands län

3 077

84,7

83,4

81,4

78,5

15,3

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 87,5 89,8 88,8 82,0 86,0 85,6 87,6 88,5 86,9 84,3
Eda 91,0 81,8 89,5 90,0 79,3 88,1 77,9 81,4 78,9 73,5
Filipstad 88,8 93,1 92,4 86,2 86,2 88,1 90,6 84,4 84,4 84,6
Forshaga 85,3 95,6 87,1 74,8 88,2 77,4 89,3 82,1 89,6 82,4
Grums 82,7 70,9 81,9 72,6 75,3 75,6 89,5 81,7 77,5 86,5
Hagfors 85,0 85,6 79,4 64,3 88,6 78,6 75,5 79,3 81,2 74,0
Hammarö 95,6 91,2 96,9 87,3 93,2 93,4 92,7 95,4 94,0 87,7
Karlstad 90,7 91,2 89,9 87,6 88,2 89,5 86,7 90,3 88,7 88,0
Kil 83,6 84,1 89,2 88,9 78,4 71,8 66,9 78,3 78,2 74,1
Kristinehamn 84,1 78,3 82,9 76,0 79,6 74,0 76,4 80,7 78,9 78,1
Munkfors 83,3 76,5 100,0 75,0 82,9 86,5 83,7 68,9 82,4 74,5
Storfors 82,5 88,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 90,0 90,1
Sunne 89,2 81,3 85,7 74,5 81,0 79,9 85,0 82,9 74,8 82,8
Säffle 82,6 76,3 82,7 76,9 80,2 90,1 79,1 83,7 83,1 81,9
Torsby 82,4 78,1 86,8 85,3 88,6 83,0 87,8 91,1 84,0 89,1
Årjäng 87,0 86,6 84,7 75,6 85,2 84,5 87,0 89,7 88,9 92,5
Värmlands län 87,6 86,3 88,1 82,3 85,7 85,1 84,8 86,9 85,7 84,7
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Arvika 100 103 101 94 98 98 100 101 99 96
Eda 100 90 98 99 87 97 86 89 87 81
Filipstad 100 105 104 97 97 99 102 95 95 95
Forshaga 100 112 102 88 103 91 105 96 105 97
Grums 100 86 99 88 91 91 108 99 94 105
Hagfors 100 101 93 76 104 92 89 93 96 87
Hammarö 100 95 101 91 97 98 97 100 98 92
Karlstad 100 101 99 97 97 99 96 100 98 97
Kil 100 101 107 106 94 86 80 94 94 89
Kristinehamn 100 93 99 90 95 88 91 96 94 93
Munkfors 100 92 120 90 100 104 100 83 99 89
Storfors 100 107 101 121 121 121 121 113 109 109
Sunne 100 91 96 84 91 90 95 93 84 93
Säffle 100 92 100 93 97 109 96 101 101 99
Torsby 100 95 105 104 108 101 107 111 102 108
Årjäng 100 100 97 87 98 97 100 103 102 106
Värmlands län 100 99 105 94 98 97 97 99 98 97
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta