Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2021. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Bjurholm

15

2,9

12

2,1

Dorotea

10

1,8

17

2,8

Lycksele

73

2,6

87

2,8

Malå

12

1,9

19

2,4

Nordmaling

37

2,4

47

2,7

Norsjö

13

1,5

22

2,2

Robertsfors

25

1,6

48

2,8

Skellefteå

348

2,1

496

2,6

Sorsele

12

2,3

15

2,3

Storuman

26

2,0

45

3,1

Umeå

754

2,3

1 007

2,9

Vilhelmina

42

2,7

65

3,9

Vindeln

20

1,8

34

2,5

Vännäs

43

2,1

52

2,3

Åsele

16

2,8

22

3,3

Västerbottens län

1 444

2,2

1 986

2,8

Riket

91 179

3,6

103 590

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2012-2021. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bjurholm

4,5

4,9

4,9

3,1

3,7

3,5

2,8

3,8

3,8

2,9

Dorotea

3,5

4,5

4,0

4,1

3,6

2,7

3,3

4,9

3,5

1,8

Lycksele

3,5

4,1

3,6

3,3

2,9

2,7

2,6

2,9

3,3

2,6

Malå

3,7

4,0

3,1

3,0

2,4

3,0

1,9

2,9

3,1

1,9

Nordmaling

4,4

4,8

4,2

3,2

3,5

3,2

3,8

5,8

3,4

2,4

Norsjö

3,7

4,9

3,9

4,7

4,0

2,5

3,1

3,6

3,4

1,5

Robertsfors

3,3

2,8

2,5

3,0

3,7

2,7

2,6

4,4

2,6

1,6

Skellefteå

3,8

3,4

3,1

3,0

2,8

2,8

2,7

2,6

2,9

2,1

Sorsele

5,3

4,0

3,2

3,3

3,7

3,1

3,6

0,6

3,6

2,3

Storuman

3,2

2,8

3,1

3,1

2,8

2,4

2,5

2,4

3,5

2,0

Umeå

3,8

3,5

3,0

2,6

2,4

2,5

2,6

2,6

3,3

2,3

Vilhelmina

5,2

4,3

3,3

2,9

2,7

3,8

2,8

3,6

4,1

2,7

Vindeln

3,4

3,5

2,8

2,2

2,6

2,7

2,7

4,2

2,8

1,8

Vännäs

3,3

3,5

2,5

2,6

2,4

2,1

2,3

4,1

2,8

2,1

Åsele

6,6

3,7

3,0

3,4

2,9

5,1

3,6

4,5

4,9

2,8

Västerbottens län

3,8

3,6

3,1

2,8

2,7

2,7

2,7

2,8

3,2

2,2

Riket

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7