Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2019 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

27,3

80,5

80,5

85,6

85,7

84,1

40,3

83,9

Dorotea

40,6

73,7

82,8

86,9

88,9

76,4

31,1

82,7

Lycksele

35,1

77,1

80,4

85,7

87,7

82,3

31,1

83,8

Malå

25,5

79,2

85,9

89,8

88,5

83,8

35,0

86,8

Nordmaling

27,7

73,0

81,9

84,2

87,7

76,9

30,8

82,6

Norsjö

29,6

70,5

85,4

86,9

89,1

78,6

31,8

84,7

Robertsfors

33,7

67,2

84,8

88,7

90,7

80,2

36,3

85,7

Skellefteå

33,8

72,2

82,2

87,3

89,1

79,8

25,6

84,5

Sorsele

36,2

73,9

87,2

90,2

88,5

81,2

43,6

86,2

Storuman

37,5

71,1

80,1

86,4

87,9

79,5

34,3

83,3

Umeå

28,0

53,2

74,3

86,7

89,5

82,2

28,3

82,3

Vilhelmina

26,4

71,0

83,5

87,4

87,2

77,8

31,8

83,4

Vindeln

30,5

72,9

85,1

88,4

88,1

78,7

35,0

84,8

Vännäs

23,3

69,9

80,6

91,7

87,9

81,4

30,8

85,3

Åsele

24,4

72,2

81,8

83,6

83,6

74,9

32,4

80,4

Västerbottens län

30,2

60,5

77,7

87,1

89,0

80,7

29,1

83,4

Riket

29,1

62,4

78,1

83,6

85,7

77,2

26,0

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

27,5

78,4

73,1

83,0

84,8

83,8

28,8

81,2

Dorotea

53,1

75,7

81,3

84,5

87,4

79,6

24,8

82,7

Lycksele

43,4

71,8

78,8

83,5

86,8

82,4

25,1

82,9

Malå

25,7

75,6

82,8

86,3

88,4

82,6

25,6

85,0

Nordmaling

35,4

74,3

81,2

83,3

86,8

76,5

24,9

81,9

Norsjö

30,8

69,0

82,9

86,8

87,3

77,1

25,9

83,3

Robertsfors

37,7

66,7

85,5

88,0

88,7

78,5

30,0

84,7

Skellefteå

40,8

72,9

80,1

85,4

88,2

77,6

19,8

82,8

Sorsele

40,5

78,6

89,3

90,2

88,4

80,3

38,8

86,2

Storuman

47,4

68,6

78,6

84,4

89,1

80,4

29,6

83,2

Umeå

34,3

52,1

73,5

86,0

88,6

81,7

23,8

81,6

Vilhelmina

32,4

74,1

83,1

88,4

86,3

78,5

25,2

83,6

Vindeln

35,5

75,3

83,0

86,1

87,2

74,9

29,7

82,5

Vännäs

26,5

69,3

77,0

92,7

86,8

80,7

24,4

84,2

Åsele

31,1

71,7

80,9

84,2

85,9

75,4

25,9

80,9

Västerbottens län

36,4

59,0

76,4

86,0

88,2

79,8

23,6

82,3

Riket

33,7

62,8

76,3

82,3

85,3

76,6

22,1

80,1

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

27,1

81,7

87,8

87,7

86,6

84,4

50,0

86,5

Dorotea

28,8

72,4

83,9

89,6

90,1

73,6

35,5

82,8

Lycksele

28,0

80,9

81,9

87,8

88,5

82,1

37,1

84,8

Malå

25,3

81,3

88,8

92,4

88,7

84,7

43,8

88,3

Nordmaling

21,2

72,1

82,5

84,9

88,5

77,2

36,2

83,3

Norsjö

28,6

71,4

87,4

86,9

90,9

79,9

37,5

85,9

Robertsfors

30,5

67,6

84,1

89,3

92,6

81,9

41,8

86,7

Skellefteå

27,2

71,7

84,1

89,2

89,9

81,9

31,1

86,2

Sorsele

33,3

71,4

85,5

90,2

88,6

82,0

47,6

86,2

Storuman

29,9

72,8

81,4

88,1

86,7

78,6

38,0

83,4

Umeå

21,8

54,3

75,1

87,4

90,4

82,7

33,2

83,0

Vilhelmina

20,5

68,8

83,8

86,4

88,1

77,1

37,4

83,3

Vindeln

26,4

71,4

87,2

90,6

88,9

82,1

39,6

86,9

Vännäs

20,3

70,3

84,1

90,7

89,1

82,0

37,0

86,3

Åsele

18,6

72,5

82,6

83,1

81,8

74,5

37,9

80,0

Västerbottens län

24,3

61,8

79,0

88,0

89,8

81,7

34,5

84,3

Riket

25,0

62,0

79,8

84,7

86,1

77,7

30,0

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta