Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2022 i åldersgrupper

                       

Kvinnor och män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Bjurholm

35,4

83,3

85,0

86,2

89,1

91,0

87,8

87,6

84,2

82,0

86,2

Dorotea

35,6

73,8

86,6

93,8

91,9

85,8

87,7

89,3

86,4

72,8

86,0

Lycksele

41,1

79,9

85,6

85,6

87,6

89,4

90,3

89,0

86,6

76,5

85,4

Malå

34,8

83,3

87,8

87,2

88,1

88,7

96,8

87,5

87,6

73,4

86,1

Nordmaling

32,4

76,4

84,1

82,8

86,0

86,9

90,1

90,4

87,9

71,9

84,2

Norsjö

36,7

81,0

87,4

84,9

87,6

95,2

95,9

89,9

86,3

69,1

85,7

Robertsfors

33,9

76,2

85,0

84,1

90,1

88,9

92,3

91,2

90,3

77,7

86,3

Skellefteå

39,8

76,0

83,9

86,6

88,0

88,4

90,7

90,3

88,8

75,0

85,5

Sorsele

27,1

85,4

90,9

83,8

88,5

87,1

87,4

88,7

85,4

74,0

86,1

Storuman

31,7

79,7

80,8

86,8

86,9

90,9

91,9

89,6

88,8

72,4

85,1

Umeå

32,7

54,4

72,0

81,7

86,0

89,6

90,9

90,7

89,8

78,3

79,8

Vilhelmina

35,5

80,9

81,6

84,3

84,9

89,3

93,7

87,0

84,4

72,2

84,0

Vindeln

31,1

76,0

84,6

85,8

89,6

90,0

91,3

89,7

85,8

76,8

85,8

Vännäs

28,0

72,2

82,4

85,1

91,9

92,4

90,9

91,7

88,4

78,3

86,3

Åsele

37,8

79,2

85,0

83,1

93,4

85,2

86,4

82,9

76,1

67,6

82,0

Västerbottens län

35,1

62,7

77,0

83,7

87,1

89,3

90,9

90,3

88,7

76,2

82,5

Riket

32,5

65,2

77,6

82,7

84,3

86,3

87,7

87,4

85,1

73,2

81,4

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Bjurholm

42,1

75,0

80,7

80,5

87,7

88,9

91,7

85,9

78,3

82,0

83,4

Dorotea

51,4

67,4

92,9

94,1

85,7

89,8

92,6

93,3

81,1

75,8

85,2

Lycksele

48,0

79,0

81,9

86,2

86,0

87,8

89,4

87,9

87,1

76,7

84,7

Malå

35,5

79,0

87,0

83,6

81,7

88,4

94,0

85,1

83,3

71,3

83,6

Nordmaling

33,5

75,6

79,4

86,6

87,0

86,2

89,9

88,9

84,4

74,8

83,5

Norsjö

36,5

84,6

82,1

85,9

84,9

97,8

94,3

91,3

83,2

65,6

84,7

Robertsfors

38,0

68,5

81,3

81,3

89,8

91,6

87,1

87,6

89,6

72,7

84,4

Skellefteå

48,1

75,5

82,1

84,3

87,2

87,4

89,9

88,9

87,5

71,8

84,1

Sorsele

16,7

80,6

87,2

91,3

93,2

95,9

90,2

89,9

82,6

75,3

85,1

Storuman

34,7

76,2

77,6

86,0

89,8

89,3

89,4

92,0

84,2

65,0

82,6

Umeå

39,4

52,8

72,1

82,0

85,7

89,2

89,5

89,6

88,7

77,8

78,9

Vilhelmina

40,7

76,3

79,1

79,5

87,6

88,1

91,5

81,7

84,0

69,8

81,6

Vindeln

32,1

73,1

81,1

81,5

86,6

88,7

91,6

89,1

85,5

73,3

84,1

Vännäs

34,4

71,3

78,3

84,0

90,1

91,3

87,5

88,8

85,0

76,3

84,3

Åsele

42,6

88,0

83,8

77,0

88,0

89,4

82,7

84,8

79,1

68,9

82,4

Västerbottens län

41,6

60,2

76,0

83,0

86,6

88,6

89,8

89,1

87,4

74,7

81,3

Riket

37,2

64,4

76,6

81,1

82,6

85,3

86,9

86,4

84,0

71,7

80,3

                       

Män

                     

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

20-64 år

Bjurholm

30,0

92,7

87,1

86,3

93,1

85,7

87,3

92,4

81,5

84,3

88,4

Dorotea

26,5

80,0

87,5

88,3

 

91,1

87,9

88,6

91,6

64,8

86,6

Lycksele

34,0

80,7

86,5

86,3

89,3

90,5

90,3

89,8

87,1

75,6

86,1

Malå

31,7

90,2

89,9

94,0

93,4

88,9

92,3

88,2

92,1

76,4

88,2

Nordmaling

29,3

81,5

86,9

79,3

83,9

90,5

88,3

92,6

90,1

68,7

84,9

Norsjö

35,0

78,8

89,2

87,1

86,6

95,7

97,2

92,5

91,0

72,7

86,7

Robertsfors

31,4

79,1

85,1

87,4

91,7

89,4

95,4

95,7

91,2

81,5

87,9

Skellefteå

32,6

76,4

85,5

88,4

88,6

89,4

91,5

91,6

90,1

77,9

86,8

Sorsele

34,1

87,0

83,1

90,8

97,1

88,9

88,9

90,0

89,6

74,4

86,6

Storuman

27,1

82,5

83,3

92,1

85,5

91,8

94,4

87,4

92,3

78,4

87,2

Umeå

26,2

56,0

72,0

81,4

86,3

89,9

92,3

91,8

90,8

78,9

80,6

Vilhelmina

29,0

81,3

84,5

89,7

84,7

89,7

94,8

90,3

86,0

76,1

86,1

Vindeln

32,4

78,8

87,3

90,2

91,5

89,6

91,5

92,7

84,0

79,3

87,4

Vännäs

22,3

74,1

86,7

88,8

93,0

92,6

92,9

93,8

91,0

78,5

88,3

Åsele

37,3

84,3

84,6

90,4

97,2

84,1

87,8

78,5

71,2

72,2

82,0

Västerbottens län

29,1

65,1

77,9

84,4

87,6

89,8

91,9

91,4

90,0

77,7

83,7

Riket

28,2

65,8

78,6

84,3

85,9

87,2

88,4

88,3

86,2

74,6

82,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta