Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2021 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

26,0

83,0

79,6

89,6

85,1

84,6

40,8

84,4

Dorotea

30,4

81,4

89,8

88,4

87,0

77,9

30,8

84,9

Lycksele

37,6

78,2

83,3

86,1

87,7

80,2

31,8

84,1

Malå

31,7

80,0

87,9

89,7

90,8

81,5

28,6

86,9

Nordmaling

27,3

76,5

83,1

86,5

88,4

78,0

32,5

83,9

Norsjö

30,8

74,1

84,6

89,3

87,3

81,2

31,8

85,3

Robertsfors

33,8

70,7

83,4

89,7

91,5

81,5

34,7

86,2

Skellefteå

32,4

73,2

82,3

86,9

89,5

80,9

24,6

84,8

Sorsele

20,3

78,6

88,1

87,2

89,1

82,6

38,4

86,4

Storuman

30,3

74,6

82,2

87,1

87,9

78,2

35,8

83,5

Umeå

27,1

51,0

74,7

86,8

90,1

82,3

27,4

82,7

Vilhelmina

27,8

79,9

82,6

85,5

86,5

77,5

34,4

82,6

Vindeln

28,8

73,2

84,5

89,6

89,9

78,4

36,7

85,4

Vännäs

26,5

66,8

82,6

90,2

89,5

82,7

32,7

86,2

Åsele

30,8

71,5

82,6

85,7

83,5

72,1

33,3

80,2

Västerbottens län

29,4

59,5

78,3

87,1

89,5

81,1

28,6

83,7

Riket

28,6

62,7

78,4

83,6

86,0

77,7

25,8

81,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

34,1

80,4

71,5

88,2

85,9

83,1

31,0

81,7

Dorotea

27,0

75,0

89,1

83,5

86,4

79,9

24,1

84,1

Lycksele

44,3

72,7

80,9

85,1

86,8

79,9

28,4

83,0

Malå

33,3

73,8

84,7

86,4

88,7

77,9

19,3

83,8

Nordmaling

29,1

72,7

80,8

86,4

88,1

76,7

28,0

83,0

Norsjö

39,0

70,9

79,4

89,9

85,2

79,8

25,9

83,4

Robertsfors

33,6

75,0

82,5

89,0

90,6

79,3

27,7

85,0

Skellefteå

38,8

72,1

79,6

85,1

88,6

78,5

18,7

82,9

Sorsele

16,2

72,7

89,9

88,7

88,2

80,2

33,3

86,1

Storuman

33,0

70,8

82,5

85,5

92,0

75,2

30,6

83,3

Umeå

33,9

49,4

73,9

86,1

88,9

81,6

23,3

81,9

Vilhelmina

32,1

78,8

78,3

85,2

86,4

77,9

28,7

81,6

Vindeln

31,2

75,0

80,4

87,2

88,0

79,4

30,5

83,7

Vännäs

31,4

63,6

79,8

90,0

88,0

80,4

27,9

84,6

Åsele

36,8

69,2

82,7

85,5

87,4

74,5

28,9

81,9

Västerbottens län

35,2

56,8

76,6

86,1

88,6

79,9

23,4

82,5

Riket

33,1

62,2

76,5

82,3

85,6

77,1

21,7

80,3

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

20,0

84,8

87,2

90,8

84,3

86,1

48,4

87,0

Dorotea

33,3

87,0

90,4

94,0

87,5

76,2

35,5

85,6

Lycksele

31,2

82,1

85,5

87,0

88,6

80,5

35,1

85,2

Malå

30,1

84,8

90,5

92,5

92,7

84,6

37,3

89,5

Nordmaling

25,6

79,1

85,2

86,6

88,6

79,1

36,7

84,8

Norsjö

23,0

76,3

88,8

88,7

89,4

82,4

37,1

86,9

Robertsfors

34,0

67,8

84,3

90,3

92,3

83,6

41,3

87,4

Skellefteå

26,6

74,0

84,6

88,6

90,2

83,3

30,4

86,6

Sorsele

23,8

82,4

86,7

85,9

89,9

84,7

43,0

86,6

Storuman

28,0

77,2

82,0

88,6

84,1

81,0

39,9

83,7

Umeå

20,1

52,6

75,5

87,3

91,2

82,9

31,9

83,4

Vilhelmina

23,6

80,7

86,1

85,8

86,5

77,2

39,1

83,5

Vindeln

26,5

72,2

88,7

91,7

91,7

77,6

42,2

86,9

Vännäs

22,0

69,4

85,3

90,4

91,1

84,7

37,3

87,8

Åsele

25,0

73,2

82,5

85,8

80,0

70,0

36,9

78,7

Västerbottens län

23,7

61,9

79,8

88,0

90,3

82,4

33,7

84,8

Riket

24,4

63,2

80,2

84,9

86,4

78,3

30,0

82,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta