Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

33,3

74,1

82,2

84,7

88,3

81,8

38,4

84,1

Dorotea

38,1

72,4

87,7

88,7

85,8

77,9

26,9

84,0

Lycksele

41,7

74,8

82,6

84,5

87,3

80,7

30,6

83,6

Malå

26,6

81,0

84,2

88,4

89,5

82,3

35,4

85,8

Nordmaling

25,5

68,7

81,9

84,2

88,7

76,7

28,7

82,8

Norsjö

30,4

73,8

86,0

90,0

88,0

79,1

32,8

85,3

Robertsfors

30,8

67,0

82,5

89,2

90,0

80,0

34,2

85,1

Skellefteå

29,0

70,6

81,2

86,5

88,7

79,8

23,9

84,0

Sorsele

34,5

76,2

84,2

90,7

88,8

80,1

42,5

85,4

Storuman

32,2

69,3

83,4

86,4

88,2

78,3

35,5

83,7

Umeå

22,9

48,0

73,3

86,6

89,4

81,6

25,2

81,8

Vilhelmina

29,3

68,4

82,4

85,6

86,9

76,8

30,2

82,4

Vindeln

23,6

73,8

82,6

87,9

87,1

76,1

33,4

83,1

Vännäs

19,3

65,2

80,3

89,8

89,3

82,9

30,3

85,4

Åsele

32,0

78,1

81,6

85,9

81,4

72,6

33,3

79,6

Västerbottens län

26,4

56,4

76,9

86,7

88,8

80,3

27,1

82,9

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

36,2

73,9

77,0

81,5

89,0

78,2

28,4

81,3

Dorotea

44,2

68,9

85,0

85,3

84,7

81,3

19,8

83,7

Lycksele

50,4

71,9

79,8

83,7

86,0

81,5

23,1

82,7

Malå

27,0

74,0

78,8

84,2

86,9

78,5

27,0

81,9

Nordmaling

31,5

70,0

81,2

82,6

86,7

76,7

21,4

81,8

Norsjö

37,3

77,6

83,3

88,2

85,8

78,4

27,1

83,6

Robertsfors

29,6

66,7

83,5

89,3

88,2

76,5

27,5

83,7

Skellefteå

34,0

72,2

78,8

84,5

87,6

77,6

17,5

82,1

Sorsele

27,0

70,3

84,0

89,6

87,7

79,7

37,3

84,7

Storuman

36,6

67,5

81,9

84,3

90,2

75,5

29,7

82,5

Umeå

28,4

47,4

73,2

86,3

88,2

81,2

20,8

81,4

Vilhelmina

34,4

68,0

79,9

86,7

86,3

78,2

24,5

82,3

Vindeln

24,4

73,7

78,6

84,2

84,7

75,8

24,9

80,7

Vännäs

22,2

59,1

77,2

89,3

87,4

81,6

25,3

83,7

Åsele

35,1

67,4

82,6

87,1

83,3

73,2

28,7

80,7

Västerbottens län

31,3

55,0

75,9

85,7

87,7

79,3

21,3

81,9

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Bjurholm

31,0

74,3

87,6

87,4

87,7

85,1

46,1

86,8

Dorotea

31,7

75,0

89,6

92,8

86,7

74,8

31,9

84,3

Lycksele

33,7

76,9

85,1

85,3

88,7

79,9

37,9

84,6

Malå

26,3

85,5

89,0

92,1

92,1

85,7

42,6

89,3

Nordmaling

19,9

67,7

82,5

85,8

90,6

76,7

35,6

83,9

Norsjö

23,5

71,3

88,2

91,8

90,2

79,7

38,1

86,8

Robertsfors

31,6

67,1

81,5

89,1

91,6

83,5

40,4

86,3

Skellefteå

24,2

69,4

83,2

88,4

89,8

82,1

30,1

85,8

Sorsele

40,4

79,7

84,3

91,6

89,7

80,5

47,1

86,0

Storuman

28,3

70,6

84,6

88,4

86,4

80,9

40,3

84,7

Umeå

17,5

48,5

73,4

86,8

90,6

82,0

30,2

82,2

Vilhelmina

24,6

68,7

84,3

84,6

87,5

75,4

34,9

82,5

Vindeln

22,8

73,8

86,5

91,3

89,3

76,3

41,0

85,4

Vännäs

16,6

69,7

83,3

90,2

91,3

84,1

35,0

87,1

Åsele

29,6

85,3

80,7

85,0

79,6

72,0

37,0

78,7

Västerbottens län

21,7

57,7

77,9

87,5

90,0

81,3

32,9

83,9

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta