Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2023. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-65 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Bjurholm

10

1,9

17

2,9

Dorotea

4

0,9

17

2,9

Lycksele

48

1,7

77

2,5

Malå

7

1,1

14

1,8

Nordmaling

25

1,6

29

1,7

Norsjö

17

2,0

24

2,5

Robertsfors

20

1,3

28

1,7

Skellefteå

263

1,6

354

1,9

Sorsele

7

1,3

11

1,7

Storuman

16

1,2

33

2,3

Umeå

522

1,6

679

2,0

Vilhelmina

21

1,5

45

2,8

Vindeln

15

1,3

23

1,8

Vännäs

30

1,4

40

1,8

Åsele

8

1,4

22

3,4

Västerbottens län

1 013

1,6

1 415

2,0

Riket

75 534

2,9

84 521

3,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2014-2023. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bjurholm

4,9

3,1

3,7

3,5

2,8

3,8

3,8

2,9

2,5

1,9

Dorotea

4,0

4,1

3,6

2,7

3,3

4,9

3,5

1,8

1,2

0,9

Lycksele

3,6

3,3

2,9

2,7

2,6

2,9

3,3

2,6

1,8

1,7

Malå

3,1

3,0

2,4

3,0

1,9

2,9

3,1

1,9

1,6

1,1

Nordmaling

4,2

3,2

3,5

3,2

3,8

5,8

3,4

2,4

1,8

1,6

Norsjö

3,9

4,7

4,0

2,5

3,1

3,6

3,4

1,5

2,2

2,0

Robertsfors

2,5

3,0

3,7

2,7

2,6

4,4

2,6

1,6

1,1

1,3

Skellefteå

3,1

3,0

2,8

2,8

2,7

2,6

2,9

2,1

1,5

1,6

Sorsele

3,2

3,3

3,7

3,1

3,6

0,6

3,6