Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Andel sysselsatta, ålder

Andel sysselsatta, ålder

Senast uppdaterad 2023-11-30
Förklaring

Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS är en statistikprodukt som med hjälp av administrativa data beskriver utbudet av arbetskraft och arbetsmarknadsläget i Sverige samt utvecklingen över tid. Statistiken redovisar bland annat antalet sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften (studerande, arbetslösa, pensionärer, sjuka och övriga) för den folkbokförda befolkningen i åldern 15–74 år.

I Regionfakta belyser vi sysselsatta och ej sysselsatta. Begreppet nattbefolkning och dagbefolkning utgår som begrepp i BAS men finns med som text under en övergångsperiod, det är dock befolkningen efter boenderegion som avses där BAS är källa.

BAS ersätter RAMS fr o m statistikår 2022.

PDF
Diagram nuläge

Folkmängd i Västerbottens län 2022-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 050

7 553

14 603

 

 

7 050

7 553

0,0

0,0

2,6

2,7

5-9

7 537

8 123

15 660

 

 

7 537

8 123

0,0

0,0

2,7

2,9

10-14

7 719

8 124

15 843

 

 

7 719

8 124

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

7 234

7 712

14 946

2 517

1 843

4 717

5 869

0,9

0,7

1,7

2,1

20-24

9 269

9 773

19 042

5 582

6 361

3 687

3 412

2,0

2,3

1,3

1,2

25-29

8 613

9 816

18 429

6 547

7 649

2 066

2 167

2,4

2,8

0,7

0,8

30-34

9 756

10 841

20 597

8 096

9 154

1 660

1 687

2,9

3,3

0,6

0,6

35-39

8 323

9 120

17 443

7 208

7 991

1 115

1 129

2,6

2,9

0,4

0,4

40-44

7 761

8 425

16 186

6 880

7 572

881

853

2,5

2,7

0,3

0,3

45-49

7 844

8 221

16 065

7 042

7 560

802

661

2,5

2,7

0,3

0,2

50-54

7 843

8 086

15 929

6 986

7 395

857

691

2,5

2,7

0,3

0,3

55-59

8 132

8 550

16 682

7 103

7 696

1 029

854

2,6

2,8

0,4

0,3

60-64

7 548

7 614

15 162

5 638

5 919

1 910

1 695

2,0

2,1

0,7

0,6

65-69

7 748

7 739

15 487

2 449

3 219

5 299

4 520

0,9

1,2

1,9

1,6

70-74

7 463

7 496

14 959

1 138

1 996

6 325

5 500

0,4

0,7

2,3

2,0

75-79

6 804

6 545

13 349

 

 

6 804

6 545

0,0

0,0

2,5

2,4

80-84

4 681

3 787

8 468

 

 

4 681

3 787

0,0

0,0

1,7

1,4

85-89

2 842

1 962

4 804

 

 

2 842

1 962

0,0

0,0

1,0

0,7

90-94

1 402

696

2 098

 

 

1 402

696

0,0

0,0

0,5

0,3

95-99

345

143

488

 

 

345

143

0,0

0,0

0,1

0,1

100-

43

12

55

 

 

43

12

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

135 957

140 338

276 295

67 186

74 355

68 771

65 983

24,3

26,9

24,9

23,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta