Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2022-11-28
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2021. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 699 1 221 1 920
Norrbottens län 441 932 1 373
Västernorrlands län 367 688 1 055
Västra Götalands län 145 242 387
Jämtlands län 88 164 252
Skåne län 67 133 200
Uppsala län 69 100 169
Gävleborgs län 53 94 147
Östergötlands län 36 54 90
Dalarnas län 34 55 89
Örebro län 15 52 67
Jönköpings län 26 37 63
Västmanlands län 18 39 57
Hallands län 17 35 52
Värmlands län 21 24 45
Kronobergs län 9 32 41
Södermanlands län 10 30 40
Kalmar län 10 14 24
Gotlands län 10 8 18
Blekinge län 5 13 18
Totalt 2 140 3 967 6 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta