Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 586 1 093 1 679
Norrbottens län 436 881 1 317
Västernorrlands län 383 658 1 041
Västra Götalands län 119 224 343
Jämtlands län 79 157 236
Skåne län 43 128 171
Uppsala län 66 88 154
Gävleborgs län 42 70 112
Östergötlands län 29 57 86
Dalarnas län 28 39 67
Jönköpings län 26 31 57
Örebro län 22 34 56
Värmlands län 20 28 48
Södermanlands län 18 29 47
Västmanlands län 15 32 47
Hallands län 10 30 40
Kalmar län 13 21 34
Kronobergs län 8 21 29
Gotlands län 8 10 18
Blekinge län 6 9 15
Total 1 957 3 640 5 597

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta