Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2024-02-13
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2022. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 781 1 153 1 934
Norrbottens län 455 903 1 358
Västernorrlands län 389 643 1 032
Västra Götalands län 142 253 395
Jämtlands län 96 149 245
Uppsala län 85 105 190
Skåne län 55 110 165
Gävleborgs län 35 70 105
Östergötlands län 31 45 76
Dalarnas län 17 58 75
Jönköpings län 28 40 68
Örebro län 20 40 60
Västmanlands län 23 37 60
Värmlands län 18 41 59
Hallands län 14 28 42
Kronobergs län 12 28 40
Södermanlands län 12 24 36
Gotlands län 16 13 29
Kalmar län 13 6 19
Blekinge län 11 3 14
Totalt 2 253 3 749 6 002

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta