Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 595 1 084 1 679
Norrbottens län 445 834 1 279
Västernorrlands län 363 620 983
Västra Götalands län 112 210 322
Jämtlands län 85 157 242
Uppsala län 63 107 170
Skåne län 48 115 163
Gävleborgs län 39 76 115
Östergötlands län 37 60 97
Dalarnas län 44 46 90
Jönköpings län 25 35 60
Värmlands län 13 41 54
Västmanlands län 19 32 51
Örebro län 25 24 49
Hallands län 9 36 45
Södermanlands län 15 28 43
Kalmar län 11 25 36
Blekinge län 7 27 34
Kronobergs län 4 21 25
Gotlands län 6 13 19
Total 1 965 3 591 5 556

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta