Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2023-11-28
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2022/2023

               

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjurholm

.

.

.

.

.

.

.

Dorotea

.

.

.

.

.

.

.

Lycksele

162

136

60

76

83,8

44,1

55,9

Malå

.

.

.

.

.

.

.

Nordmaling

.

.

.

.

.

.

.

Norsjö

.

.

.

.

.

.

.

Robertsfors

.

.

.

.

.

.

.

Skellefteå

769

704

436

268

91,5

61,9

38,1

Sorsele

.

.

.

.

.

.

.

Storuman

17

17

12

.

100

70,6

.

Umeå

1 456

1 372

963

409

94,2

70,2

29,8

Vilhelmina

76

74

22

52

97,3

29,7

70,3

Vindeln

.

.

.

.

.

.

.

Vännäs

147

136

27

109

92,6

19,9

80,1

Åsele

.

.

.

.

.

.

.

Västerbottens län

2 628

2 434

1 520

914

92,6

62,4

37,6

Riket

96 516

87 585

60 007

27 578

90,7

68,5

31,5

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Bjurholm . . . . . . . . . .
Dorotea . . . . . . . . . .
Lycksele 39,3 41,9 44,5 36,6 . . . 49,0 52,6 44,1
Malå . . . . . . . . . .
Nordmaling . . . . . . . . . .
Norsjö . 31,6 . . . . . . . .
Robertsfors . . . . . . . . . .
Skellefteå 55,2 56,4 54,6 52,3 55,5 61,6 55,0 55,6 53,4 61,9
Sorsele . . . . . . . . . .
Storuman 70,4 55,2 62,5 72,4 . . . 55,9 76,5 70,6
Umeå 70,7 72,8 70,9 68,4 70,8 71,5 69,8 65,4 66,5 70,2
Vilhelmina 17,9 44,6 32,9 30,0 . . . 27,4 31,1 29,7
Vindeln . . . . . . . . . .
Vännäs 12,9 19,1 21,6 12,0 . . . 16,4 22,6 19,9
Åsele . . . . . . . . . .
Västerbottens län 57,4 60,3 58,8 56,5 59,8 63,3 59,5 57,2 58,8 62,4
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4 68,3 62,2
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Bjurholm 100 . . . . . . . . .
Dorotea 100 . . . . . . . . .
Lycksele 100 107 113 93 . . . 124 134 112
Malå 100 . . . . . . . . .
Nordmaling 100 . . . . . . . . .
Norsjö 100 . . . . . . . . .
Robertsfors 100 . . . . . . . . .
Skellefteå 100 102 99 95 101 112 100 101 97 112
Sorsele 100 . . . . . . . . .
Storuman 100 78 89 103 . . . 79 109 100
Umeå 100 103 100 97 100 101 99 92 94 99
Vilhelmina 100 249 183 167 . . . 153 173 166
Vindeln 100 . . . . . . . . .
Vännäs 100 148 167 93 . . . 127 175 154
Åsele 100 . . . . . . . . .
Västerbottens län 100 105 102 98 104 110 104 100 102 109
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103 105 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta