Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2022-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2018/2019 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjurholm 0,0 0,0 27,3
Dorotea 43,8 37,5 33,3
Lycksele 48,1 37,5 43,0
Malå 54,5 23,1 37,5
Nordmaling 35,5 29,4 33,3
Norsjö 25,0 19,0 21,6
Robertsfors 17,2 35,0 24,5
Skellefteå 40,9 27,7 34,5
Sorsele 50,0 35,7 41,7
Storuman 46,2 34,8 40,8
Umeå 50,8 38,6 44,9
Vilhelmina 39,3 18,2 27,9
Vindeln 55,6 0,0 39,3
Vännäs 42,9 11,8 28,9
Åsele 61,5 25,0 41,4
Västerbottens län 45,6 32,1 39,1
Riket 56,2 41,8 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjurholm 29,2 42,4 32,0 20,8 27,6 20,0 19,0 33,3 30,0 23,8 27,3
Dorotea 25,0 25,0 12,5 32,1 25,9 21,1 33,3 14,3 19,0 17,6 33,3
Lycksele 32,9 28,7 33,6 28,1 37,7 40,2 46,4 40,2 36,4 25,5 43,0
Malå 28,9 22,5 20,0 11,8 23,3 22,6 20,0 33,3 32,0 25,0 37,5
Nordmaling 36,4 35,1 39,5 31,1 30,4 21,4 25,0 23,6 20,8 30,2 33,3
Norsjö 30,0 30,8 30,4 23,5 27,1 29,4 34,1 23,7 27,8 40,0 21,6
Robertsfors 34,8 26,9 17,3 26,1 33,9 24,6 26,4 34,0 36,2 30,6 24,5
Skellefteå 35,8 32,3 33,8 32,5 33,0 30,6 31,9 37,0 33,5 35,6 34,5
Sorsele 19,4 24,1 29,6 28,6 20,0 23,8 31,3 17,2 41,7 37,5 41,7
Storuman 35,2 36,4 40,9 17,7 24,2 42,2 14,5 29,0 22,2 29,7 40,8
Umeå 48,1 40,7 43,9 40,0 43,2 42,1 45,2 44,5 42,5 49,2 44,9
Vilhelmina 34,5 26,1 26,9 26,0 27,3 15,4 29,6 18,6 15,2 16,4 27,9
Vindeln 36,7 30,3 16,1 27,0 21,3 11,5 38,1 28,9 14,9 26,5 39,3
Vännäs 31,7 40,7 34,8 26,4 33,6 34,7 26,8 25,0 28,0 29,9 28,9
Åsele 43,8 38,5 23,1 22,5 22,2 18,2 33,3 36,4 21,1 18,5 41,4
Västerbottens län 40,0 35,4 36,5 33,6 36,4 34,5 37,2 37,8 35,6 39,2 39,1
Riket 45,1 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2008/09-2018/19 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2008/09=100

Kommun/Region 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019
Bjurholm 100 145 110 71 95 69 65 114 103 82 94
Dorotea 100 100 50 129 104 84 133 57 76 70 133
Lycksele 100 87 102 85 115 122 141 122 111 78 131
Malå 100 78 69 41 80 78 69 115 111 86 130
Nordmaling 100 97 109 86 84 59 69 65 57 83 92
Norsjö 100 103 101 78 90 98 114 79 93 133 72
Robertsfors 100 77 50 75 97 71 76 98 104 88 70
Skellefteå 100 90 94 91 92 86 89 103 94 99 96
Sorsele 100 125 153 148 103 123 161 89 215 194 215
Storuman 100 103 116 50 69 120 41 82 63 84 116
Umeå 100 85 91 83 90 87 94 93 88 102 93
Vilhelmina 100 76 78 75 79 45 86 54 44 48 81
Vindeln 100 83 44 74 58 31 104 79 41 72 107
Vännäs 100 128 110 83 106 110 84 79 88 94 91
Åsele 100 88 53 51 51 42 76 83 48 42 95
Västerbottens län 100 89 91 84 91 86 93 95 89 98 98
Riket 100 95 94 93 94 100 100 101 103 107 109

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta