Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2023-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2019/2020 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Bjurholm 33,3 18,8 21,4
Dorotea 45,5 0,0 26,3
Lycksele 27,7 20,9 24,4
Malå 27,3 0,0 16,7
Nordmaling 41,2 13,3 25,3
Norsjö 25,0 21,4 15,4
Robertsfors 21,1 25,0 23,5
Skellefteå 39,3 29,6 34,5
Sorsele 54,5 18,8 33,3
Storuman 30,0 14,3 22,0
Umeå 52,6 39,7 46,2
Vilhelmina 22,5 12,9 18,3
Vindeln 21,4 25,0 23,7
Vännäs 32,4 32,6 32,5
Åsele 41,7 17,6 27,6
Västerbottens län 43,0 31,0 36,9
Riket 57,2 41,8 49,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2009/10-2019/20 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Bjurholm 42,4 32,0 20,8 27,6 20,0 19,0 33,3 30,0 23,8 27,3 21,4
Dorotea 25,0 12,5 32,1 25,9 21,1 33,3 14,3 19,0 17,6 33,3 26,3
Lycksele 28,7 33,6 28,1 37,7 40,2 46,4 40,2 36,4 25,5 43,0 24,4
Malå 22,5 20,0 11,8 23,3 22,6 20,0 33,3 32,0 25,0 37,5 16,7
Nordmaling 35,1 39,5 31,1 30,4 21,4 25,0 23,6 20,8 30,2 33,3 25,3
Norsjö 30,8 30,4 23,5 27,1 29,4 34,1 23,7 27,8 40,0 21,6 15,4
Robertsfors 26,9 17,3 26,1 33,9 24,6 26,4 34,0 36,2 30,6 24,5 23,5
Skellefteå 32,3 33,8 32,5 33,0 30,6 31,9 37,0 33,5 35,6 34,5 34,5
Sorsele 24,1 29,6 28,6 20,0 23,8 31,3 17,2 41,7 37,5 41,7 33,3
Storuman 36,4 40,9 17,7 24,2 42,2 14,5 29,0 22,2 29,7 40,8 22,0
Umeå 40,7 43,9 40,0 43,2 42,1 45,2 44,5 42,5 49,2 44,9 46,2
Vilhelmina 26,1 26,9 26,0 27,3 15,4 29,6 18,6 15,2 16,4 27,9 18,3
Vindeln 30,3 16,1 27,0 21,3 11,5 38,1 28,9 14,9 26,5 39,3 23,7
Vännäs 40,7 34,8 26,4 33,6 34,7 26,8 25,0 28,0 29,9 28,9 32,5
Åsele 38,5 23,1 22,5 22,2 18,2 33,3 36,4 21,1 18,5 41,4 27,6
Västerbottens län 35,4 36,5 33,6 36,4 34,5 37,2 37,8 35,6 39,2 39,1 36,9
Riket 43,0 42,5 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5 46,4 48,2 49,0 49,4
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2009/10-2019/20 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2009/10=100

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Bjurholm 100 75 49 65 47 45 78 71 56 64 50
Dorotea 100 50 129 104 84 133 57 76 70 133 105
Lycksele 100 117 98 131 140 161 140 127 89 150 85
Malå 100 89 52 103 100 89 148 142 111 167 74
Nordmaling 100 112 89 86 61 71 67 59 86 95 72
Norsjö 100 99 76 88 96 111 77 90 130 70 50
Robertsfors 100 64 97 126 91 98 126 134 114 91 87
Skellefteå 100 105 101 102 95 99 115 104 110 107 107
Sorsele 100 123 118 83 99 129 71 173 155 173 138
Storuman 100 113 49 67 116 40 80 61 82 112 61
Umeå 100 108 98 106 103 111 109 105 121 110 114
Vilhelmina 100 103 100 105 59 113 71 58 63 107 70
Vindeln 100 53 89 70 38 126 95 49 88 130 78
Vännäs 100 86 65 83 85 66 61 69 74 71 80
Åsele 100 60 59 58 47 87 95 55 48 108 72
Västerbottens län 100 103 95 103 98 105 107 101 111 110 104
Riket 100 99 98 99 105 105 106 108 112 114 115

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta