Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2022-11-29
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2021/2022

               

Kommun/Region             

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Bjurholm

.

.

.

.

.

.

.

Dorotea

.

.

.

.

.

.

.

Lycksele

119

114

60

54

95,8

52,6

47,4

Malå

.

.

.

.

.

.

.

Nordmaling

.

.

.

.

.

.

.

Norsjö

.

.

.

.

.

.

.

Robertsfors

.

.

.

.

.

.

.

Skellefteå

732

685

366

319

93,6

53,4

46,6

Sorsele

.

.

.

.

.

.

.

Storuman

18

17

13

4

94

76,5

23,5

Umeå

1 413

1 318

877

441

93,3

66,5

33,5

Vilhelmina

77

74

23

51

96,1

31,1

68,9

Vindeln

.

.

.

.

.

.

.

Vännäs

133

115

26

89

86,5

22,6

77,4

Åsele

.

.

.

.

.

.

.

Västerbottens län

2 492

2 323

1 365

958

93,2

58,8

41,2

Riket

95 167

86 598

59 140

27 458

91,0

68,3

31,7

Källa: Skolverket

Andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2021/2022

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm . . . . . . . . .
Dorotea . . . . . . . . .
Lycksele 39,3 41,9 44,5 36,6 . . . 49,0 52,6
Malå . . . . . . . . .
Nordmaling . . . . . . . . .
Norsjö . 31,6 . . . . . . .
Robertsfors . . . . . . . . .
Skellefteå 55,2 56,4 54,6 52,3 55,5 61,6 55,0 55,6 53,4
Sorsele . . . . . . . . .
Storuman 70,4 55,2 62,5 72,4 . . . 55,9 76,5
Umeå 70,7 72,8 70,9 68,4 70,8 71,5 69,8 65,4 66,5
Vilhelmina 17,9 44,6 32,9 30,0 . . . 27,4 31,1
Vindeln . . . . . . . . .
Vännäs 12,9 19,1 21,6 12,0 . . . 16,4 22,6
Åsele . . . . . . . . .
Västerbottens län 57,4 60,3 58,8 56,5 59,8 63,3 59,5 57,2 58,8
Riket 65,2 66,6 67,2 68,0 68,9 69,2 68,8 67,4 68,3
Utvecklingen av andelen elever med högskoleförberedande examen 2013/2014-2021/2022. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/2020 2020/ 2021 2021/ 2022
Bjurholm 100 . . . . . . . .
Dorotea 100 . . . . . . . .
Lycksele 100 107 113 93 . . . 124 134
Malå 100 . . . . . . . .
Nordmaling 100 . . . . . . . .
Norsjö 100 . . . . . . . .
Robertsfors 100 . . . . . . . .
Skellefteå 100 102 99 95 101 112 100 101 97
Sorsele 100 . . . . . . . .
Storuman 100 78 89 103 . . . 79 109
Umeå 100 103 100 97 100 101 99 92 94
Vilhelmina 100 249 183 167 . . . 153 173
Vindeln 100 . . . . . . . .
Vännäs 100 148 167 93 . . . 127 175
Åsele 100 . . . . . . . .
Västerbottens län 100 105 102 98 104 110 104 100 102
Riket 100 102 103 104 106 106 105 103 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta