Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2023-11-15
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Västerbottens län Riket
1995/1996 39,3 37,0
1996/1997 39,8 38,2
1997/1998 43,5 39,6
1998/1999 47,1 42,7
1999/2000 43,1 42,7
2000/2001 44,4 45,9
2001/2002 43,3 44,8
2002/2003 42,2 43,9
2003/2004 38,5 42,3
2004/2005 38,4 40,9
2005/2006 36,6 41,1
2006/2007 38,3 42,5
2007/2008 40,2 43,9
2008/2009 40,0 45,1
2009/2010 35,4 43,0
2010/2011 36,5 42,5
2011/2012 33,6 42,2
2012/2013 36,4 42,5
2013/2014 34,5 45,1
2014/2015 37,2 44,9
2015/2016 37,8 45,5
2016/2017 35,6 46,4
2017/2018 39,2 48,2
2018/2019 39,1 49,0
2019/2020 36,9 49,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta