Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2021

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

4 374

7

1 513

15

200 702

10

123 080

17

Gymn högst 2 år

13 696

23

1 596

16

423 519

21

135 928

19

Gymn mer än 2 år

19 221

32

1 359

14

592 773

30

98 469

14

Eftergymn mindre än 3 år

8 916

15

1 355

14

314 820

16

100 697

14

Eftergymn 3 år eller mer

12 582

21

2 296

23

440 894

22

157 261

22

Forskarutbildning

1 069

2

573

6

23 872

1

17 131

2

Uppgift saknas

376

1

1 109

11

12 156

1

71 704

10

Befolkning 25-64 år

60 234

100

9 801

100

2 008 736

100

704 270

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

2 608

5

1 620

16

110 223

6

118 574

17

Gymn högst 2 år

8 885

16

1 409

14

298 549

16

115 449

17

Gymn mer än 2 år

13 196

24

1 189

12

473 137

25

94 391

14

Eftergymn mindre än 3 år

8 577

15

1 277

13

314 497

16

98 390

14

Eftergymn 3 år eller mer

21 111

38

3 229

32

696 107

36

206 311

30

Forskarutbildning

995

2

456

5

19 159

1

13 234

2

Uppgift saknas

254

0

871

9

8 246

0

45 998

7

Befolkning 25-64 år

55 626

100

10 051

100

1 919 918

100

692 347

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta