Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2022

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

4 216

7

1 602

15

192 445

10

124 071

17

Gymn högst 2 år

13 009

22

1 647

15

404 859

20

136 868

19

Gymn mer än 2 år

19 553

33

1 420

13

594 780

30

99 934

14

Eftergymn mindre än 3 år

8 994

15

1 470

14

325 717

16

105 097

14

Eftergymn 3 år eller mer

12 788

21

2 569

24

447 965

22

168 121

23

Forskarutbildning

1 062

2

587

6

23 714

1

18 089

2

Uppgift saknas

381

1

1 375

13

12 384

1

77 628

11

Befolkning 25-64 år

60 003

100

10 670

100

2 001 864

100

729 808

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

2 494

5

1 598

15

104 345

5

117 042

16

Gymn högst 2 år

8 300

15

1 470

14

280 316

15

116 500

16

Gymn mer än 2 år

13 092

24

1 203

11

466 130

24

95 437

13

Eftergymn mindre än 3 år

8 602

16

1 360

13

322 139

17

102 297

14

Eftergymn 3 år eller mer

21 517

39

3 437

33

711 810

37

218 394

31

Forskarutbildning

1 001

2

462

4

19 331

1

14 119

2

Uppgift saknas

263

0

1 021

10

8 415

0

49 042

7

Befolkning 25-64 år

55 269

100

10 551

100

1 912 486

100

712 831

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta