Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2024-04-29
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-65 år, 2023

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

4 263

7

1 670

14

193 333

9

126 847

17

Gymn högst 2 år

12 976

21

1 751

14

404 264

20

141 434

19

Gymn mer än 2 år

20 132

33

1 510

12

608 298

30

103 948

14

Eftergymn mindre än 3 år

9 201

15

1 771

15

335 385

16

108 116

14

Eftergymn 3 år eller mer

13 153

21

2 970

24

461 476

23

174 630

23

Forskarutbildning

1 083

2

608

5

24 263

1

18 693

2

Uppgift saknas

386

1

1 882

15

12 718

1

81 014

11

Befolkning 25-64 år

61 194

100

12 162

100

2 039 737

100

754 682

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Västerbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Grundskola

2 486

4

1 637

14

104 292

5

117 325

16

Gymn högst 2 år

8 276

15

1 557

14

279 376

14

119 517

16

Gymn mer än 2 år

13 343

24

1 274

11

470 012

24

98 621

13

Eftergymn mindre än 3 år

8 763

16

1 588

14

330 862

17

106 061

14

Eftergymn 3 år eller mer

22 185

39

3 746

33

736 317

38

229 027

31

Forskarutbildning

1 031

2

490

4

19 963

1

14 942

2

Uppgift saknas

273

0

1 184

10

8 674

0

50 567

7

Befolkning 25-64 år

56 357

100

11 476

100

1 949 496

100

736 060

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta