Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Jämställdhet // Medelinkomst kvinnor och män

Medelinkomst kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Gotland

250,4

293,5

Gotlands län

250,4

293,5

Riket

271,2

348,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2009-2019 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

184,8

188,4

193,7

200,7

207,2

213,9

220,8

228,0

235,1

241,7

250,4

Gotlands län

184,8

188,4

193,7

200,7

207,2

213,9

220,8

228,0

235,1

241,7

250,4

Riket

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

217,0

245,7

253,8

261,4

271,2

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

221,7

226,0

232,3

238,5

246,5

252,3

260,3

268,9

277,5

285,0

293,5

Gotlands län

221,7

226,0

232,3

238,5

246,5

252,3

260,3

268,9

277,5

285,0

293,5

Riket

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

348,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2009-2019 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2009=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

102

105

109

112

116

119

123

127

131

135

Gotlands län

100

102

105

109

112

116

119

123

127

131

135

Riket

100

102

105

109

112

116

110

124

128

132

137

                       

Män

                     

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

102

105

108

111

114

117

121

125

129

132

Gotlands län

100

102

105

108

111

114

117

121

125

129

132

Riket

100

102

105

108

110

113

116

119

123

127

131

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta