Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Jämställdhet // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning                   

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor      

Män           

Kvinnor

Män

Gotland

2 301

2 536

30 152

29 972

7,6

8,5

Gotlands län

2 301

2 536

30 152

29 972

7,6

8,5

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta