Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
248 480 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2024-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2022/23, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 3
Uppsala län 5
Södermanlands län 5
Östergötlands län 4
Jönköpings län 1
Kronobergs län 1
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 2
Skåne län 9
Hallands län 4
Västra Götalands län 7
Värmlands län 3
Örebro län 7
Västmanlands län 5
Dalarnas län 4
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Norrbottens län Riket
2003/2004 3 7
2004/2005 3 7
2005/2006 2 6
2006/2007 1 6
2007/2008 1 6
2008/2009 1 3
2009/2010 1 4
2010/2011 2 4
2011/2012 1 4
2012/2013 2 5
2013/2014 2 5
2014/2015 2 5
2015/2016 1 5
2016/2017 1 6
2017/2018 1 6
2018/2019 2 5
2019/2020 2 7
2020/2021 3 8
2021/2022 3 6
2022/2023 1 5
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2003/2004-2022/2023, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 2003/2004=100

År Norrbottens län Riket
2003/2004 100 100
2004/2005 100 100
2005/2006 67 84
2006/2007 33 86
2007/2008 33 86
2008/2009 33 43
2009/2010 33 57
2010/2011 67 57
2011/2012 33 57
2012/2013 67 71
2013/2014 67 71
2014/2015 67 71
2015/2016 33 71
2016/2017 33 86
2017/2018 33 86
2018/2019 67 71
2019/2020 67 100
2020/2021 100 114
2021/2022 100 86
2022/2023 33 71

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta